Praktikstöd att söka för medlemmar inom skogsbruk

Foto: Mikael Nyander

Medlemsföretag som tar emot elever från Naturbruksgymnasiet skogsbruk, kan ansöka om praktikstöd hos Gröna arbetsgivare. Eleverna ska enligt kursplanen ha minst 15 veckors praktik (APL - arbetsplatsförlagt lärande).

Obs! Använd vår nya ansökingsblankett

Mer information om ansökningsprocessen

 

Ersättning till praktikvärdar

Ersättningen är 5 000 kr per maskinvecka (alt. 1 000 kr/dag) i max 10 veckor per elev. För praktik i skogsvård är ersättningen 2000 kr (alt. 400 kr/dag) per vecka i max 2 veckor per elev. För elev som använder skolans maskin vid körning hos en praktikvärd utgår 200 kr/dag i max 10 veckor.

  • Praktikstödet utbetalas för hela veckor eller för hel dag.
  • Om praktikvärden efter kontakt med skolan avbryter praktikperioden utgår ersättning för den tid som eleven varit hos praktikvärden.
  • Ersättning utgår under förutsättning att praktikperioden uppfyller de krav som framgår nedan.

För att företaget som tar emot elever från skogsutbildningen ska vara berättigade att söka praktikstöd, kräver Gröna arbetsgivare att följande kriterier är uppfyllda under praktikperioden

Företagen finansierar stödet

Stödet finansieras av alla medlemsföretag i Gröna arbetsgivares skogssektion (utom VMF), som erlägger en avgift baserad på lönesumman i företaget. För 2020 är avgiften 0,3 procent på lönesumman för tjänstemän och 0,2 procent för arbetare.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in