Sök praktikstöd

Foto: Mikael Nyander

Medlemsföretag som tar emot elever från Naturbruksgymnasiet skogsbruk kan ansöka om praktikstöd hos Gröna arbetsgivare. Eleverna ska enligt kursplanen ha minst 15 veckors praktik (APL - arbetsplatsförlagt lärande).

Observera!

Det är endast medlemsföretag i Gröna arbetsgivare som kan ansöka om praktikstöd. Inte medlem än? Läs mer om medlemskapet.

Ersättning till praktikvärdar

Ersättningen är 6 000 kr per maskinvecka (alt. 1 200 kr/dag) i max 10 veckor per elev. För praktik i skogsvård är ersättningen 2000 kr (alt. 400 kr/dag) per vecka i max 3 veckor per elev. För elev som använder skolans maskin vid körning hos en praktikvärd utgår 200 kr/dag i max 10 veckor.

Observera att en och samma elev kan omfattas av praktikstöd maximalt under sammanlagt 10 veckor under hela sin utbildning, oavsett praktikvärd.

  • Praktikstödet utbetalas för hela veckor eller för hel dag.
  • Om praktikvärden efter kontakt med skolan avbryter praktikperioden utgår ersättning för den tid som eleven varit hos praktikvärden.
  • Ersättning utgår under förutsättning att praktikperioden uppfyller de krav som framgår nedan.

Kriterier

För att företaget som tar emot elever från skogsutbildningen ska vara berättigade att söka praktikstöd, kräver Gröna arbetsgivare att ett antal kriterier är uppfyllda under praktikperioden. Ta del av kriterierna här.

Så söker du praktikstöd

Du söker praktikstödet genom att börja med att fylla i blanketten "Godkännande av praktikstöd". Du gör din ansökan digitalt eller med hjälp av utskriven blankett. Se instruktioner nedan.

Fyll i blanketten digitalt
1
Fyll i och signera blanketten
Hela blanketten ska fyllas i och signeras av praktikvärden. Det gör du via Gröna arbetsgivares digitala blankett som finns tillgänglig på Assently.com. Assently är Gröna arbetsgivares leverantör för digital signering. Säkerställ att all information är korrekt innan du signerar. Du signerar via e-legitimation. Endast en blankett per elev.
2
Skicka vidare blanketten till skolan
Skicka vidare blanketten till skolan för godkännande. Det gör du genom att ange skolans namn, namn på skolans praktikansvarige och e-post till praktikansvarig i samband med signeringen. När du har fyllt i uppgifterna och signerat blanketten kommer skolans praktikansvarige att få ett e-postmeddelande.
3
Skolan godkänner blanketten
Praktikansvarig på skolan läser igenom och signerar blanketten för att godkänna utbetalning av stöd.

Observera! Om skolan upptäcker något felaktigt i blanketten så kan skolan välja att avböja signeringen. Då måste skolan meddela dig detta och du som praktikvärd får fylla i blanketten på nytt. Det är därför viktigt att blanketten är korrekt ifylld från början.
4
Ställ ut faktura till oss
När skolan har godkänt praktikperioden och signerat blanketten får du som praktikvärd ett bekräftelsemejl från Assently.

Då ska du ställa ut faktura till Gröna arbetsgivares servicebolag Arbio AB (den godkända blankettens belopp + moms). Det gör du inom 30 dagar efter skolans påskrift.

Betalningsvillkor ska vara 30 dagar och fakturan ska vara Arbio AB tillhanda senast den 31 mars året efter att praktiken skett. Därefter förfaller möjligheten att få praktikstöd utbetalt.

På fakturan ska det framgå att fakturan avser praktikstöd, perioden och elevens namn.

Faktura skickas till:
ARBIO AB
556067-2924 FE54134
Box 4
737 21 Fagersta
Eller till e-post: 5560572924@kollektorinvoice.se

Information om E-faktura finns på www.arbio.se.
Gröna arbetsgivares praktikstöd - så fungerar det

I filmen berättar Ann-Soffie Perrin, förhandlare, om praktikstödet och guidar dig genom den digitala ansökan.

Observera! I filmen säger vi att du behöver skicka in den signerade pdf:en till oss per mejl när skolan har signerat. Det behöver du inte göra längre då blanketten skickas automatiskt till oss när båda parter har signerat.

Fyll i den digitala blanketten här

Fyll i utskriven blankett
1
Fyll i blanketten
Ifylld blankett skickas av skolan till praktikvärden som själv kompletterar start- och slutdatum och vilken typ av arbete som praktiken omfattar (maskinarbete eller skogsvård). Endast en blankett per elev.
2
Skicka blanketten till skolan
När du som praktikvärd har fyllt i blanketten skickar du vidare den till skolans praktikansvariga.
3
Skolan godkänner blanketten
Därefter godkänner skolan praktikperioden och återsänder blanketten till praktikvärden.
4
Ställ ut faktura och skicka in blanketten
När du som praktikvärd har fått tillbaka den godkända blanketten ska du ställa ut en faktura (den godkända blankettens belopp + moms) till Gröna arbetsgivares servicebolag Arbio AB inom 30 dagar efter skolans påskrift. På fakturan ska det framgå att fakturan avser praktikstöd, perioden och elevens namn.

Betalningsvillkor ska vara 30 dagar och fakturan ska vara Arbio AB tillhanda senast den 31 mars året efter att praktiken skett. Därefter förfaller möjligheten att få praktikstöd utbetalt.

Det går att skicka faktura och blankett via post, via e-post i PDF-format eller som E-faktura. Observera att både faktura och blankett måste vara med i samma PDF-fil. Skicka endast en fakturafil per e-post.

Faktura skickas till:
ARBIO AB
556067-2924 FE54134
Box 4
737 21 Fagersta
Eller till e-post: 5560572924@kollektorinvoice.se

Information om E-faktura finns på arbio.se.
Vid frågor

Har du frågor om hur du ansöker om praktikstöd via Gröna arbetsgivare? Kontakta Carmel Mellquist, carmel.mellquist@arbio.se, 08-762 72 16. Arbio är servicebolag för Gröna arbetsgivare.

Företagen finansierar stödet

Stödet finansieras av alla medlemsföretag i Gröna arbetsgivares skogssektion (utom virkesmätningen), som erlägger en avgift baserad på lönesumman i företaget. För närvarande är avgiften 0,25 procent på lönesumman för tjänstemän och 0,15 procent för arbetare.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.