Teknikcollege

Foto: Mikael Nyander

Svenska teknik- och industriföretag är i behov av skickliga medarbetare med kvalificerad teknisk utbildning. För att öka kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar har industrins parter utvecklat konceptet Teknikcollege. Idag samverkar skolor och företag inom Teknikcollege i fler än hälften av Sveriges kommuner.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin och arbetar nationellt, regionalt och lokalt. Genom att företag, kommuner och utbildningsanordnare samarbetar skapar konceptet en matchning mellan utbildning och arbetsliv. Det gemensamma målet är industrins tillväxt genom kompetent arbetskraft tack vare kvali-tetssäkrade utbildningar. För de studerande innebär Teknikcollege attraktiva tekniska utbildningar som leder till hög anställningsbarhet eller förbereder för vidare studier vid exempelvis teknisk högskola.

I Teknikcollege har parterna inom Industrirådet samlat de bästa erfarenheterna i åtta kriterier. Regioner och utbildare som visar att de kan bedriva utbildningen efter dessa kriterier kan certifieras som Teknikcollege. Grunden för Teknikcollege är teknik- och industriföretagens behov av kompetens. Genom att samverka mellan olika branscher kan även mindre branscher synas. Utbildningarna ska styras mot de behov som finns både vad gäller yrkesarbete och tjänstemän. Detta säkerställs via styrgrupper med arbetslivet i majoritet.
Det finns många utbildningar som är viktiga för företag i en arbetsmarknadsregion. Därför är det viktigt med en regional samsyn vilket gör att en Teknikcollegeregion ska bestå av minst tre kommuner. Inom dessa kommuner är såväl kommunala skolor som friskolor välkomna att vara med i samverkan.

Teknikcollege för företagen

 • Företagen ges möjlighet att påverka de politiska besluten och utbildningarna så att de matchar kompetensbehovet som företagen har
 • Företagen når framtida medarbetare och förkortar rekryteringsprocesserna
 • Ger företagen en regional och nationell plattform för frågor rörande dagens och framtidens kompetensförsörjning
 • Engagemanget ger industritekniska utbildningar högre status, vilket i sin tur innebär välutbildad personal
 • Företagen är med och påverkar utbildningar både vad gäller upplägg, inriktning och innehåll
 • Företagen får framtida arbetskraft med just den kompetens som efterfrågas
 • Möjlighet att delta i den omfattning som passar företaget bäst

Exempel på företagsengagemang inom Teknikcollege

 • Påverka utbildningarnas innehåll genom att delta i regional/lokal styrgrupp
 • Ta emot studiebesök
 • Erbjuda sommarjobb
 • Erbjuda tillgång till maskinpark
 • Erbjuda arbetsplatsförlagt lärande eller projektarbete
 • Träffa er framtida arbetskraft på utbildningarna

Teknikcollege i siffror

 • 24 certifierade regioner
 • Cirka 140 certifierade utbildningsanordnare
 • Cirka 180 av Sveriges kommuner arbetar med Teknikcollege i någon form.
 • 3 000 samverkansföretag
 • 16 000 studerande
 • Cirka 250 certifierade utbildningar anpassade till industrins lokala behov, varav:
 • 95 teknikprogram
 • 79 industritekniska program
 • 30 el- och energiprogram
 • 1 flygteknikutbildning
 • 4 fordon- och transportprogram
 • 1 hantverksprogram
 • 2 naturbruksprogram
 • 9 naturvetenskapsprogram
 • 20 teknikprogrammets fjärde år (TE4)
 • 16 Vux – yrkeshögskolan
 • 15 yrkesvux

Läs mer på www.teknikcollege.se och se om Teknikcollege finns där du verkar. Du kan även vända dig till Gröna arbetsgivare.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.