Får jag fråga vad jag vill i en anställningsintervju?

Under senare tid har ett antal diskrimineringsfall aktualiserats i samband med anställningsintervjuer och det finns sju diskrimineringsgrunder att ta hänsyn till.

För små företag kan det vara avgörande att till exempel i god tid kunna planera för en föräldraledighet. Privata arbetsgivare har som huvudregel rätt att fritt anställa vem man vill och av vilken anledning man vill. Det finns inget frågeförbud och en arbetsgivare har rätt att ställa vilka frågor de vill. Problemet är hur du som arbetsgivare hanterar svaret på en känslig fråga och hur det påverkar beslutet. Att välja bort någon på grund av exempelvis graviditet är diskriminerande om det inte fanns någon annan sökande med bättre meriter. Rör det sig om en mycket kort anställning och den anställda avser att vara frånvarande under stora delar av anställningen kan det vara skäl att anställa någon annan.

Ur diskrimineringssynpunkt är det också viktigt att alla som intervjuas får samma frågor och att frågan är relevant ur kompetenssynpunkt. En person som efter en anställningsintervju inte får anställning kan hävda att de är diskriminerade på grund av kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning eller könsöverskridande identitet. Arbetsgivaren kan ha helt andra skäl men kan ha svårt att bevisa det. Det räcker att den sökande gör det antagligt att diskriminering föreligger.

Det enklaste sättet att undvika en tvist är naturligtvis att helt undvika att ställa känsliga frågor. Som arbetsgivare bör du alltid ställa dig frågan varför du till exempel vill veta din medarbetares trosuppfattning eller sexuella läggning.