Har säsongsanställda rätt till sommarsemester?

Jag har ett företag verksamt inom anläggning och vi har en intensiv period under sommaren. Några i personalen vill ha semester trots att de är anställda på säsong, främst över sommaren. Flera vill ha semesterledigt samtidigt. Har någon företräde?

Semester regleras i första hand i semesterlagen, i gällande kollektivavtal samt i regler man kommit överens om i det enskilda anställningsavtalet. 

Semesterlagen ger anställda rätt att få vara lediga fyra veckor under perioden juni, juli eller augusti. I kollektivavtalet kan finnas andra bestämmelser om semester – i detta fall för trädgårdsanläggningsbranschen; Om inte parterna enas om annat gäller där fyra veckor under perioden 15 maj – 15 september alternativt tre veckor till tiden för sommarskollovet.

Som huvudregel gäller att arbetsgivaren beslutar när ledigheten ska läggas ut under året. Om den anställde inte får sommarsemester som önskat, ska arbetsgivaren ge besked två månader innan önskad ledighets början till den anställde. Det är därför en god idé att planera semesterutlägget för personalen i tid. Arbetsgivaren och den anställde kan även komma överens om annan förläggning av ledigheten än sommaren.

Anställningar som är på kortare tid än tre månader ger inte rätt till ledighet, men den anställde tjänar in semester som betalas ut som semestersättning när anställningen upphör. Det kallas då semestersättning. Men om anställningen är exempelvis fem månader så har den anställde rätt att få semesterledigt om hen begär och det enligt ovan över sommarperioden om inte annat är överenskommet.

Det finns betald och obetald semesterledighet. En anställd som inte har tjänat in betald semester har rätt att få obetald ledighet om den anställde begär det. Däremot går det inte att lägga ut obetald semester mot den anställdes vilja.

Rådet är att försöka planera in semesterledighet i så god tid som möjligt. Fråga personalen om de vill ta ut semesterledigt även om det är säsongsanställning. Det finns ingen regel om att någon har företräde framför någon annan när det gäller semesterledigt. Det är tvåmånadersregeln som gäller och med framförhållning löser du sommarens semester.

Hör gärna av dig till arbetsgivarjouren om du behöver hjälp med att lösa en situation som uppstått.