Årets unga skogsentreprenör 2022

Nu har du möjlighet att själv, eller genom att sprida information i ditt nätverk/på ditt företag, nominera goda förebilder inom skogsbruket till utmärkelsen Årets unga skogsentreprenör!

Det är nu återigen dags att dela ut priset. Utmärkelsen kan tilldelas unga entreprenörer inom hela skogsbruket, dvs både avverkningsentreprenörer och entreprenörer inom skogsvården.
Vi vill ha din nominering så snart som möjligt dock senast den 22 augusti 2022.

Så nominerar du

För att föreslå en person du ser som värdig vinnare måste du fylla i det här formuläret.

Bedömningar ska göras på tre centrala områden: Ekonomin, rollen som företagare och ledarskapet.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda exempel på unga framgångsrika företagare inom skogsbruket. Förhoppningen är att priset kan inspirera till att utveckla befintliga och nya entreprenadföretag inom skogen, och därmed bidra positivt i arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna. Priset instiftades 2008 och prissumman är 50 000 kr.

Om du känner till någon ung skogsentreprenör som är medlem i Gröna arbetsgivare som du bedömer lämplig till denna utmärkelse, är du välkommen att lämna förslag till oss tillsammans med en kort motivering, genom att fylla i formuläret. 

Grundförutsättningar för att en företagare ska kunna vara aktuell till utmärkelsen

Ung skogsentreprenör (i detta sammanhang max kring ca 35-38 år)
Företagaren bör ha varit verksam ca 5 år i branschen.
Vid bedömningen ska följande huvudkriterier beaktas:

• Ledarskap
• Företagaren
• Ekonomi

Processen

De inkomna förslagen kommer att analyseras av Gröna arbetsgivare utifrån utmärkelsens statut, varefter årets nomineringar utses. De nominerade kommer att intervjuas enligt en enhetlig mall där olika moment/kriterier så objektivt som möjligt kommer att bedömas. Ett sammanfattande underlag för var och en av de nominerade lämnas över till en jury bestående av företrädare från Gröna arbetsgivare, SYN och SE-Skogsentreprenörerna som har att utse vinnaren. Priset kommer att delas ut i anslutning till SE-Skogsentreprenörernas årsstämma i november 2022.

Utformningen av bedömningskriterierna för denna utmärkelse är gjorda efter en målbild som anses känneteckna en ideal företagare inom skogsbruket.

Tidigare års stolta mottagare av utmärkelsen

2008 Lars Berg och Peter Sjöberg, Oskarshamn
2009 Mats Mörk, Kalix
2010 Markus Persson, Bredbyn
2011 Erik Strandlund, Näsåker och Fredrik Gunnarsson, Traryd
2012 Marcus Vallström, Hjoggböle Skellefteå
2013 Håkan Nilsson och Fredrik Nilsson, Traryd
2014 Erik Jonsson Bredbyn
2015 Jonas Lantz, Sundsvall
2016 Lars Björkman, Rossön
2017 Fredrik Norén, Katrineholm
2018 Åke Kristoffersson, Björna
2019 Joakim Gustafsson, Ed
2020 (ej utdelat pga pandemin)
2021 Fredrik Gustafsson, Norrtälje