Avtal 20

Här samlar vi all information om pågående avtalsrörelse. Gröna arbetsgivare förhandlar ett 30-tal kollektivavtal med våra fackliga parter inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.

Jämfört med många andra arbetsgivarorganisationer förhandlar Gröna arbetsgivare många kollektivavtal. Sektionen Skogsbruk förhandlar som en part i industriavtalet, vilket innebär att Gröna arbetsgivare är med och sätter märket, som resten av näringsliv och fack sedan förhåller sig till. Det är normerande för övriga arbetsmarknaden. De avtalen löper ut den 31 mars, vilket är först ut av alla. Industriavtalet och märket fyller därför en viktig funktion i den svenska modellen.

Övriga kollektivavtal som förhandlas av Gröna arbetsgivare löper ut vid olika tillfällen under 2020, med det sista som löper ut den 31 juli.