Den 31 mars 2023 löper industrins kollektivavtal ut och då ska vi inom industrin sätta ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Gröna arbetsgivares sektion Skogsbruk förhandlar som en part i Industriavtalet.

Efter jul och nyår kommer vi att påbörja avtalsförhandlingarna för skogsbrukets kollektivavtal. Vi kommer även att växla yrkanden med samtliga motparter efter årsskiftet och förhandlingar kommer att löpa under hela våren för att ha nya kollektivavtal på plats under 2023.

Innan dess sker en hel del förberedelsearbeten. Under hösten 2022 kommer vi bland annat att anordna möten för vår styrelse och sektioner. Den 24 november arrangerar vi en avtalsupptakt med samtliga förhandlingsdelegationer och därefter fastställer respektive sektion sina avtalsyrkanden.

Jämfört med många andra arbetsgivarorganisationer förhandlar Gröna arbetsgivare många kollektivavtal. Vi förhandlar ett 30-tal kollektivavtal med våra fackliga parter inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.

Gröna arbetsgivare förhandlar kollektivavtal med GS-facket, Kommunal, Unionen, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Veterinärförbund.