Den 1 april 2023 tecknade parterna ett nytt tvåårigt industriavtal med ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Det samlade avtalsvärdet landade på 7,4 procent. Inom Gröna arbetsgivare är Skogssektionen en part i industriavtalet. För de övriga avtalsområdena fortsätter avtalsförhandlingarna under våren och sommaren

Jämfört med många andra arbetsgivarorganisationer förhandlar Gröna arbetsgivare många kollektivavtal. Vi förhandlar ett 30-tal kollektivavtal med våra fackliga parter inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.

Gröna arbetsgivare förhandlar kollektivavtal med GS-facket, Kommunal, Unionen, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Veterinärförbund.