Den 31 mars 2023 löper industrins kollektivavtal ut och då ska vi inom industrin sätta ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Gröna arbetsgivares sektion Skogsbruk förhandlar som en part i Industriavtalet.

Innan jul växlade Gröna arbetsgivare krav, så kallade yrkanden​, med våra fackliga motparter​ för skogsbrukets kollektivavtal. Efter jul och nyår kommer vi att påbörja avtalsförhandlingarna för skogsbruket. Vi kommer även att växla yrkanden med samtliga motparter efter årsskiftet och förhandlingar kommer att löpa under hela våren för att ha nya kollektivavtal på plats under 2023.

Under hösten 2022 har vi anordnat möten för vår styrelse och sektioner. Den 24 november arrangerade vi en avtalsupptakt med samtliga förhandlingsdelegationer och efter det fastställde respektive sektion sina avtalsyrkanden.

Jämfört med många andra arbetsgivarorganisationer förhandlar Gröna arbetsgivare många kollektivavtal. Vi förhandlar ett 30-tal kollektivavtal med våra fackliga parter inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.

Gröna arbetsgivare förhandlar kollektivavtal med GS-facket, Kommunal, Unionen, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Veterinärförbund.

 

Förhandlingschef Örjan Lenárd uppdaterar om avtalsrörelsen

21 dec 2022: Den 21 december växlade Gröna arbetsgivare krav med våra fackliga motparter GS-facket, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Lena-Liisa Tengblad, vd, och Örjan Lenárd, förhandlingschef, kommenterar.

22 nov 2022: Uppdatering om det ekonomiska läget och Facken inom industrins lönekrav. 

11 okt 2022: Uppdatering om konjunkturen och det pågående förberedelsearbetet inför avtalsförhandlingarna

8 sep 2022: Uppdatering om förutsättningarna inför avtalsrörelsen 2023

Lena-Liisa Tengblad, vd, om industrifackens avtalskrav

Den 31 oktober presenterade Facken inom industrin sina krav inför avtalsrörelsen 2023. Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare, kommenterar deras avtalskrav.

Sammandrag av Medlingsinstitutets konferens

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare, medverkade under Medlingsinstitutets konferens den 26 oktober. Temat var de samhällsekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen 2023.