Den 31 mars 2023 löper industrins kollektivavtal ut och då ska vi inom industrin sätta ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Gröna arbetsgivares sektion Skogsbruk förhandlar som en part i Industriavtalet.

Innan jul växlade Gröna arbetsgivare krav, så kallade yrkanden​, med våra fackliga motparter​ för skogsbrukets kollektivavtal. Efter jul och nyår kommer vi att påbörja avtalsförhandlingarna för skogsbruket. Vi kommer även att växla yrkanden med samtliga motparter efter årsskiftet och förhandlingar kommer att löpa under hela våren för att ha nya kollektivavtal på plats under 2023.

Under hösten 2022 har vi anordnat möten för vår styrelse och sektioner. Den 24 november arrangerade vi en avtalsupptakt med samtliga förhandlingsdelegationer och efter det fastställde respektive sektion sina avtalsyrkanden.

Jämfört med många andra arbetsgivarorganisationer förhandlar Gröna arbetsgivare många kollektivavtal. Vi förhandlar ett 30-tal kollektivavtal med våra fackliga parter inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.

Gröna arbetsgivare förhandlar kollektivavtal med GS-facket, Kommunal, Unionen, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Veterinärförbund.