Den 1 april 2023 tecknade parterna ett nytt tvåårigt industriavtal med ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Det samlade avtalsvärdet landade på 7,4 procent. Inom Gröna arbetsgivare är Skogssektionen en part i industriavtalet. För de övriga avtalsområdena har avtalsförhandlingarna fortsatt under våren och sommaren, och nu är samtliga kollektivavtal färdigförhandlade.

Jämfört med många andra arbetsgivarorganisationer förhandlar Gröna arbetsgivare många kollektivavtal. Vi förhandlar ett 30-tal kollektivavtal med våra fackliga parter inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och golf.

Gröna arbetsgivare förhandlar kollektivavtal med GS-facket, Kommunal, Unionen, Ledarna, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Veterinärförbund.

Gröna arbetsgivares medlemsföretag hittar all detaljerad information om de färdigförhandlade kollektivavtalen i arbetsgivarnytt.

Arbetsgivarnytt