Informationsträff med Skatteverket

Välkommen att ta del av Skatteverkets information om de ändrade skattereglerna för ersättning vid arbete i Sverige. Informationen berör dig som bl a betalar ersättning till ett utländskt företag för arbete i Sverige och för dig som har ett utländskt företag.

Deltar gör Ingemar Svantesson, samordnare Jord & Skog på Skatteverket och Maria Irbäck, skatteinformatör.

De nya reglerna började gälla från och med den 1 januari 2021. 

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

WEBINAR
10 juni 2022