Styrelse och sektioner

Under Gröna arbetsgivares förbunds- och sektionsstämmor den 23 april 2020 valdes följande ledamöter till Gröna arbetsgivares styrelse och sektioner. Har du förslag till ledamöter i sektionerna? Kontakta någon i valberedningen.

 

Styrelsen

Mats Sandgren, (ordförande), Södra Skogsägarna ek för
Annika Bergman (vice Ordförande), Elgesta Förvaltning AB
Kenneth Lundin, K. Lundin Invest AB
Pelle Sättare, Vasatorps Golfklubb
Elisabet Ellström, Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg KB
Roger Carlsson, Roger och Sörens Skogsentreprenad
Göran Brynell, Bryla Jordbruks AB
Johan Wiklund, Evidensia Djursjukvård AB

Skogssektionen

Mats Sandgren, (ordförande), Södra Skogsägarna ek för
Roger Carlsson, (vice Ordförande), Roger och Sörens Skogsentreprenad AB
Per Fenger-Krogh,
Stora Enso Skog AB
Lars Gabrielsson,
Sydved AB
Magnus Bergman, SCA Skog AB
Bernt Hermansson
, N.H. Skogsentreprenad AB
Ivo Krsek, Alfa Skogsservice AB
Gabriel Mörner, Sonstorps Bruk
Marie Stålnacke, Sveaskog Förvaltnings AB
Matts Söderström, Skogsägarna Mellanskog ek för
Håkan Nilsson, Skogsentreprenadsaktiebolaget Bröderna Nilsson
Mathias Westerlund, Holmen AB

Lantbrukssektionen

Annika Bergman, (ordförande), Elgesta Förvaltning AB
Göran Brynell, (vice Ordförande), Bryla Jordbruks AB
Teri-Lee Eriksson, Svegro AB
Åsa Karlsson, Boarps Gård AB
Thomas Nilsson, Nilssons Maskinstation i Gessie AB
Wiwi-Ann Persson, Blenta AB
Stefan Svensson, Norrbys och Rosendals Gårdar AB
Jaan Tiits, Tiits Trädgård AB

Trädgårdsanläggningssektionen

Kenneth Lundin, (ordförande), Habitek Utemiljö AB
Egon Spade, (vice ordförande), AB Spades Trädgårdsanläggningar
Rolf Ahrling, Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar AB
Christian Fischer, Billdals Trädgårdsanläggning AB
Malin Persson, Trädgårdsanläggare Hallblom AB
Daniel Linderståhl, Green Landscaping AB

Golfsektionen

Pelle Sättare, (ordförande), Vasatorps Golfklubb
Anna Johansson, (vice ordförande), Gräppås Golfklubb
Christina Arinbjarnarson, Söderslätts Golfklubb i Västra Grevie
Inger Bruce, Kungliga Drottningholms Golfklubb
Christian Jakobsson, Halmstad Golfklubb
Håkan Blusi, Svenska Golfförbundet

Djursjukvårdssektionen

Johan Wiklund, (ordförande), Evidensia Djursjukvård AB
Elisabet Ellström, (vice ordförande), Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg KB 
Marie Jury, Upplands Väsby Djursjukhus AB
Ulrika Rosander, Anicura Djursjukhuset i Jönköping AB
Mia Runnérus, Evidensia Smådjur AB
Karolina Montgomerie, Anicura Stockholms Regiondjursjukhus AB
Flemming Winberg, Evidensia Hästsjukhuset Stav

Valberedningen i Gröna arbetsgivare 2020-2021

Stig Persson, (ordförande) Ljunghusens Golfklubb
Annelie Bjöersdorff, Anicura Stockholms Regiondjursjukhus AB
Jörgen Blakstad, Sälboda Mjölk AB
Pia Madsen, Evidensia Djursjukvård AB
Per Nevermann, Solna Trädgårdsanläggning AB
Pål Nilsson, Nyskördade Morötter i Fjälkinge AB
Fredrik Norén, Noréns Skogshantering AB
Leif Olofsson, Sydved AB