Svensk Djursjukvårds branschrapport 2019

I Svensk Djursjukvårds branschrapport för 2019 ges en tydlig bild av djursjukvårdens utveckling och utmaningar. Det står klart att det stora hotet mot djurhälsa och en fortsatt växande bransch är bristen på utbildad personal, nu främst veterinärer.

Svensk Djursjukvårds medlemsföretag anger att rekryteringsbehovet de kommande 12 månaderna är 365 veterinärer, varav 94 med specialistkompetens, samt 134 djursjukskötare och 121 djurvårdare på utökad nivå (nivå 1 och 2). Se Branschrapporten för mer statistik.

Hela 93 procent av medlemsföretagen anger att branschens framtidsutsikter är ljusa, men den viktigaste frågan kommande år rör återigen det stora rekryteringsbehovet av legitimerade djursjukskötare och veterinärer. Det finns fler saker som Svensk Djursjukvård vill göra, bland annat jobba mer med den psykiska hälsan i branschen, men det viktigaste för att lösa bemanningsbristen handlar om att skapa fler utbildningsplatser.

Svensk Djursjukvård i siffror

3 850 anställda
1,2 miljoner patientbesök 2019
3 miljarder kronor i omsättning 2019

Branschrapporten bygger på en egen undersökning bland medlemmarna (december 2019) och uppgifter från SCB.