Svensk Djursjukvårds branschrapport 2020

I Svensk Djursjukvårds branschrapport för 2020 ges en tydlig bild av djursjukvårdens utveckling och utmaningar. Det står klart att det stora hotet mot djurhälsa och en fortsatt växande bransch är bristen på utbildad personal, såväl veterinärer som djursjukskötare.

Svensk Djursjukvårds medlemsföretag anger att rekryteringsbehovet de kommande 12 månaderna är 446 veterinärer, varav 142 med specialistkompetens, samt 236 djursjukskötare och 145 djurvårdare på utökad nivå (nivå 1 och 2). Se Branschrapporten för mer statistik.

Hela 96 procent av medlemsföretagen anger att branschens framtidsutsikter är ljusa, men den viktigaste frågan kommande år rör återigen det stora rekryteringsbehovet av legitimerade djursjukskötare och veterinärer. Det finns fler saker som Svensk Djursjukvård vill göra, bland annat jobba mer med den psykiska hälsan i branschen, men det viktigaste för att lösa bemanningsbristen handlar om att skapa fler utbildningsplatser.

Svensk Djursjukvård i siffror

4 000 anställda
1,3 miljoner patientbesök 2020
3,7 miljarder kronor i omsättning 2020

Branschrapporten bygger på en egen undersökning bland medlemmarna (december 2020) och uppgifter från SCB.