Om priser i djursjukvården - Vad påverkar prissättningen?

De privata djursjukvårdsföretagen anklagas ibland för att ha ”för höga” priser gentemot konsumenterna, men det förklaras sällan vad det är som påverkar priset på djursjukvård, och hur det kan skilja så – ibland mycket – mellan t ex en klinik med begränsade öppettider och ett större dygnetruntöppet djursjukhus.

Kort kan man säga att det är tre aktörer som påverkar djursjukvårdens kostnader och därmed prisutvecklingen, och de är:

  • djurägaren
  • djursjukvårdsföretagen (kliniker och djursjukhus)
  • försäkringsbolagen

Djursjukvårdsföretagen kan inte gå ihop och bestämma riktpriser och bestämma priser för standardbehandlingar, då de i så fall skulle bryta mot konkurrenslagstiftningen och ägna sig åt kartellverksamhet. Detta föreslås då och då, men är alltså inte möjligt. Vardera djursjukvårdsinrättning måste sätta priser som får deras egen verksamhet att gå ihop.

Värt att nämna redan i inledningen är också att de privata djursjukvårdsföretagen inte på något sätt är skattesubventionerade, utan driver sina företag på en öppen marknad. Det är lätt att hamna fel i tanken och tänka att all vård är skattefinansierad, men så är alltså inte fallet. Det gäller bara humanvården. Att ha husdjur är ett särintresse, och eventuella kostnader djur medför står djurägaren själv för. Man kan minska risken för stora oväntade utgifter bl a genom att skaffa en djurförsäkring.

Efter de senaste decenniernas snabba utveckling kan man konstatera att djursjukvårdens medicinska framsteg och en förändrad syn på djur och djursjukvård från djurägare är kostnadsdrivande. Djurägarnas efterfrågan på högkvalitativ djursjukvård ökar, samtidigt som nya, effektiva behandlingar bidrar till att våra djur lever längre. Ökad ålder ger normalt ett större vårdbehov, precis som för människor.

För att möta efterfrågan på avancerad djursjukvård gör kliniker och djursjukhus stora investeringar i både lokaler, redskap och utrustning, men också kontinuerlig fortbildning av sin personal. Detta kostar. En mindre klinik som har öppet dagtid under vardagar kommer att ha lägre kostnader än ett djursjukhus som är öppet dygnet runt alla dagar om året. Även de erbjudna tjänsterna kommer att påverka priset för kunden. Är du hos en klinik med ett begränsat utbud av tjänster blir priset förmodligen lägre än om du är på en klinik som erbjuder avancerad kirurgi för t ex häst. Det finns också olika behandlingsmetoder för samma diagnos som kan påverka priset mycket. Skillnaden i pris kan bero på alltifrån investerad utbildning, till material- och utrustningskostnad. Ett exempel på det är kastration av tikar där det är dyrare att välja en titthålsmetod än öppen kirurgi.

Kompetensbristen bidrar på sikt också till kostnadsökningar. Det råder stor brist på djurhälsopersonal, varför arbetsgivare tvingas höja löner för att behålla, eller för att kunna rekrytera, personal. Som arbetstagare kan man enkelt byta arbetsgivare för att höja sin lön.

Försäkringsbolagens ökade kostnader för djursjukvård har i huvudsak sin grund i att djursjukvården blir alltmer avancerad med nya, moderna behandlingsmetoder och att djurägare går till veterinären oftare än tidigare.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.