Omställningsförsäkringar

För arbetare och tjänstemän finns kollektivavtalade omställningsförsäkringar vid arbetsbrist via Trygghetsfonden och Trygghetsrådet.

För arbetare

För arbetare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist finns en omställningsförsäkring via TSL (Trygghetsfonden). I omställningsförsäkringen ingår vissa åtgärder för att hitta nytt arbete samt ett avgångsbidrag som betalas ut i samband med uppsägningen.

För tjänstemän

För tjänstemän finns en motsvarande försäkring som går via kollektivavtalsstiftelsen TRR (Trygghetsrådet). En tjänsteman som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan då dels få rätt till ett omställningsstöd i form av råd och stöd för att hitta ett nytt arbete och dels en avgångsersättning (AGE).

Läs mer om omställningsförsäkringar på Avtalat, en del av Svenskt Näringsliv.