Gröna arbetsgivares stadgar

Gröna arbetsgivare är arbetsgivarorganisationen som företräder arbetsgivare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, golf och djursjukvård och därtill angränsande verksamheter.

Enligt Gröna arbetsgivares och Svenskt Näringslivs stadgar har vi som ändamål:

  • att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i arbetsgivarfrågor
  • att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i näringspolitiska frågor
  • att företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse gentemot statsmakten, myndigheter, andra organisationer och i internationella organ,
  • att främja samhörigheten mellan medlemmarna, att främja rationaliseringsverksamhet samt att understödja och befordra forskning och utveckling inom sina medlemmars verksamhetsområden,
  • att vara kanslifunktion till branschorganisationen Svensk Djursjukvård

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in