Djursjukvårdens medlemmar

Foto: Fredrik Persson

Sektionen Svensk Djursjukvård har 160 medlemsföretag som återfinns bland djursjukhus och djurkliniker. Sektionen hanterar både bransch- och arbetsgivarfrågor.

Den 1 juli 2015 gick djursjukvårdens branschorganisation, Svensk Djursjukvård samman med Gröna arbetsgivare och bildade en egen sektion Gröna arbetsgivare - Svensk Djursjukvård. Tidigare hanterade Gröna arbetsgivare endast djursjukvårdens arbetsgivarfrågor. Detta gjordes i den så kallade djursjukvårdsgruppen som ingick i jordbrukssektionen. Nu drivs djursjukvårdens samtliga frågor i Svensk Djursjukvård.

Stämmorna är de högsta beslutande organen för sektionen respektive förbundet och det är dessa stämmor som utser styrelserna i sektionen respektive förbundet.

Sektionsstyrelsen utser en förhandlingsdelegation som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal. Sektionsstyrelsen utser också ett antal arbetsgrupper som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän driver det löpande arbetet med branschfrågorna såsom branschsigillet, branschetiska frågor, kompetensförsörjningsfrågor med mera.

Läs mer om branschfrågorna

Lars-Olov Söderberg
Förhandlare

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in