Trädgårdsanläggningssektionens medlemmar

Foto: Fredrik Persson

Trädgårdsanläggningssektionen är sedan förbundsstämman 2018 en egen sektion. Sektionen omfattar omkring 220 företag.

Företag i sektionen verkar inom anläggning och/eller skötsel och underhåll av trädgårdar och andra mark och grönyteområden som slottsträdgårdar, kyrkogårdar, idrottsplatser och liknande.

Trädgårdsanläggningsektionens högsta beslutande organ är stämman som hålls en gång per år. Fullmäktige till stämman utses av medlemmarna i sektionen via digitala val vartannat år. Stämman utser ledamöter i sektionen. Det medger en bred representation av olika slags medlemsföretag med en god geografisk spridning.

Stämman utser också förtroendevalda förhandlingsdelegater som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal.

Jonas Palmqvist
Förhandlare

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in