15 apr.

Förhandlingsteknik

15 april - 16 april
Näringslivets Hus, Stockholm
2 platser kvar
8 000 kr
exkl. moms
Boka direkt

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik. Kursen inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar.

Kursinnehåll
Kursen belyser effektiva analysmetoder och förhållningssätt vid förhandlingar. Deltagarna får dessutom lära sig både hur man bör förbereda och genomföra en förhandling och även träna på detta med praktiska övningar och exempel.

Målgrupp
De medarbetare i medlemsföretagen som för arbetsgivarens räkning kommer i kontakt med fackliga förhandlingar.

Kursledare
Johan Lagerbielke har mångårig erfarenhet av att utbilda i förhandlingsteknik. Johan är civilekonom från Handelshögskolan där han även forskat i ekonomisk psykologi.

Kostnad
8 000 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår kursdokumentation, två luncher samt för- och eftermiddagskaffe bägge kursdagarna. Kostnad för övernattning ingår ej. Övernattning ordnas av kursdeltagarna.

Tid
Dag 1 kl. 10:00-17:00, dag 2 kl. 09:00-16:00

Kursen anordnas i samarbete mellan Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsföretagen, Transportföretagen och Trä- och Möbelföretagen.