5 nov.

Grundutbildning - Arbetsmiljö, Arbetsrätt och Kollektivavtal

5 november - 7 november
Näringslivets Hus, Stockholm
2 750 kr exkl. moms per person och dag
Boka direkt

Kurserna innehåller genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, viktiga arbetsrättsliga lagregler samt genomgång av kollektivavtalen.  Tanken är att man väljer om man vill gå 1, 2 eller 3 dagar. Det är inget som hindrar att företag kan sända olika deltagare till de olika dagarna. Dag tre (kollektivavtal) gäller inte för Gröna arbetsgivares medlemsföretag.

Dag 1, Arbetsmiljö – Arbetsgivarens ansvar
  • Lagar och regler på arbetsmiljöområdet
  • Arbetsmiljöansvar, rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn och påföljder
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete inkl. organisatorisk och social arbetsmiljö

Dag 2, Arbetsrätt

  • Arbetsrättslig lagstiftning med tyngdpunkt på Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Lag om Medbestämmande i arbetslivet (MBL).
  • Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Diskussion och grupparbeten.

Dag 3, Kollektivavtal (gäller ej Gröna arbetsgivare)

  • Genomgång av kollektivavtalen och dess regler/bundenhet.

Tid

Alla dagar kl. 08:30-16:00

Kursledare

Jurister/rådgivare från Grafiska Företagen, Trä- och Möbelföretagen och Gröna arbetsgivare.

Varmt välkommen!