10 okt.

Lönebildningsdag 2023: Kollektiv eller individ i fokus – en lönebildning för alla?

10 oktober, 10:00 - 15:00
Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm eller digitalt

Individuell valfrihet och egen påverkan är en självklarhet i dagens samhälle. Att bli sedd och att ”rösta med fötterna” är naturligt. Men för många är lönesättningen fortfarande kollektiv. Varför är det så?

Akademiker, tjänstemän och chefer har löneavtal som kopplar samman individens motivation, prestation och lön. Men för stora grupper som arbetar inom LO-förbundens avtal gäller fortfarande kollektiv lönesättning i tariffer, trappor eller lönesystem. Vilka är hindren och vad behövs för att kollektivanställda ska få synliggöra sina förmågor och arbetsresultat?

Det och annat matnyttigt om företagsnära- och medarbetarnära lönesättning behandlas under Lönebildningsdagen 2023. Deltagarna kommer att möta personer med olika perspektiv på lönebildning i avtal och i praktiken.

Var med fysiskt på plats eller delta digitalt!

Det är helt kostnadsfritt för alla medlemsföretag att delta.

Varmt välkomna!

Läs mer och anmäl dig