NYHET - KURS

Managementprogram för de gröna näringarna inställt

Managementprogrammet för de gröna näringarna (MPG) är inställt höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Kursen ges åter höstterminen 2022.

28 september 2021
Foto: Unsplash

På grund av för få anmälningar, vilket bland annat är relaterat till Corona, är programmet inställt höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

Sista anmälningsdag till Managementprogrammet MPG var den 31 augusti. Covid-19 skapade då fortfarande osäkerhet kring möjliga fysiska möten under hösten. Många tvekade att anmäla sig och arrangörerna valde därför att ställa in årets programstart.

Under hösten kommer de operativt ansvariga för programmet, tillsammans med intressentgruppen, att jobba vidare med programmet, med målet att en utbildning ska kunna starta hösten 2022.