Gröna arbetsgivares årsberättelse 2023

Avtalsförhandlingar och aktivt påverkansarbete för de gröna näringarnas konkurrenskraft är två viktiga delar som präglade 2023. Med branschanpassade kollektivavtal, rådgivning och påverkan hjälper vi våra 4 000 medlemsföretag att bli de naturligt bästa arbetsgivarna. Så att de genom lönsamhet och konkurrenskraft kan fortsätta att axla sin viktiga roll i vårt samhälle.

Så stärkte vi medlemmarnas konkurrenskraft 2023