Internationell samverkan

Gröna arbetsgivare samverkar med flera internationella organisationer. Här finns exempel på några av de viktigaste.

GEOPA - Employers' Group of the Professional Agricultural Organisations in the EU
Gröna arbetsgivare sitter med i GEOPA som är en partsgemensam europeisk organisation för arbetsgivarorganisationer inom jordbruket. Inom GEOPA drivs ett flertal projekt, bland annat Agripass, ett system som gör det lättare för arbetsgivare och arbetstagare inom EU att skapa en första kontakt på arbetsmarknaden. Arbetsmiljöfrågor är också högt prioriterade inom GEOPA.

Nordisk konferens

Utöver löpande kontakt under året ordnas årligen en konferens inom respektive bransch då Gröna arbetsgivare träffar de nordiska kollegorna och går igenom aktuella frågor. Värdskapet roterar länderna emellan. 

Arbetsrättsliga frågor

Landsbygdens arbetsgivarförbund, LAF (MTA på finska) stöder arbetsgivare inom de finska landsbygdsnäringarna samt trädgårds-, grön- och miljöanläggnings- och pälsproduktionsbranscherna, där nyttjandet av växter, djur och andra biologiska organismer ställer speciella krav på arbetsgivarverksamheten och arbetsvillkoren.

NHO Mat og Drikke är den norska arbetsgivar- och branschorganisationen som företräder företag som driver verksamhet inom lantbruk, skogsbruk och livsmedel.

Landbrug & Fødevarer är en dansk branschorganisation för jordbruk, livsmedel och jordbruksnäringen.

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (Mjölkarbetsgivareföreningen, MA) är en arbetsgivarorganisation för alla danska mejeriföretag. MA hanterar de frågor som påverkar företagens anställda, det vill säga löner och anställningsvillkor, arbetsmiljö, utbildning och samarbete. MA är en medlemsförening Dansk Industri (DI) och utför sin verksamhet enligt DI:s stadgar. 

Naturstyrelsen är en styrelse i den danska myndigheten Miljø- og Fødevareministeriet. Naturstyrelsen förvaltar myndighetens ca 200 000 hektar skog och naturområden.

Norges Skogeierforbund är en medlemsorganisatin för flertalet privata skogsägare i Norge.

Finnish Forest Industries Federation är en organisation för finsk skogsindustri.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.