Kriterier för att söka praktikstöd hos Gröna arbetsgivare

Foto: Mikael Nyander

För att företaget som tar emot elever från skogsutbildningen ska vara berättigade att söka praktikstöd, kräver Gröna arbetsgivare att följande kriterier är uppfyllda under praktikperioden.

  • Företaget är medlem i Gröna arbetsgivare och bundet av skogsavtalet.
  • Eleven har självständigt eller under handledning kört maskin i genomsnitt minst 20 timmar per vecka under praktikperioden samt utfört annat arbete i maskinlaget. Detta följs upp genom såväl elevens som praktikvärdens rapportering.
  • Praktikvärden ska arbeta med maskiner och metoder som är lämpade för det storskaliga skogsbruket. Bedömning av om kravet är uppfyllt ska göras utifrån en sammanvägning av olika parametrar där man beaktar att praktikveckan ska genomföras under betingelser som överensstämmer med arbetet i ett ordinärt maskinlag.
  • Praktikvärden ska genom god handledning och bra upplagd APL-period ge eleven en bra inblick i och kunskaper om hur arbetet fungerar på ett säkert och effektivt sätt i ett maskinlag.
  • Handledaren ska ha genomgått handledarutbildning vilket i första hand erbjuds via SYN:s kurs-utbud på skogsbruketsyrkesnamnd.se. Handledarutbildning kan också erbjudas via skolans huvudman alternativt via skolverket www.skolverket.se
  • Uppföljning av eleven ska inlämnas av praktikvärden enligt skolans rutiner.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in