Arbetsmiljö för lantbruk och trädgård - Är du säker?

29 november 2023
Digitalt via Teams

Välkommen på digital arbetsmiljöutbildning för dig inom lantbruk och trädgård!

Företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Under utbildningen får du lära dig mer om grunderna och hur man kan minska risken för olyckor och ohälsa.

Du lär dig vad man som företagare måste kunna om arbetsmiljö och om fysiska, psykosociala och kemiska arbetsmiljörisker. Du får också tips om hur man får en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet.

Det är Gröna arbetsgivares arbetsmiljöutvecklare som håller i utbildningen. Utbildningen ingår i projektet “Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk” inom LAMK, som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Pris

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 20 november.