NYHET - LEDIGHET

Ny handledning om föräldraledighet

Det är vanligt att det uppstår olika frågor om föräldraledighet på ett företag. Med anledning av detta har parterna inom industrin gemensamt tagit fram en handledning om föräldraledighet.

20 september 2022
Foto: Industrirådet

I handledningen beskrivs föräldraledighetslagens regler och det återges korta rättsfallsreferat. Det finns även exempel för att tydliggöra hur lagstiftning och rättsfallen ska tolkas. Tanken är att handledningen ska utgöra ett hjälpmedel både för företagen och fackliga företrädare när det gäller att hantera frågor som har samband med föräldraledighet.

Här kan du ta del av handledningen.