NYHET - EU

3 frågor till EU-kandidaterna från Gröna arbetsgivare

Inför det kommande EU-valet den 9 juni har Gröna arbetsgivare ställt tre frågor till de två toppnamnen i riksdagspartiernas listor över kandidater i valet. Se vilka frågor de vill driva i EU under den kommande mandatperioden.

15 maj 2024
Ett kollage som föreställer de EU-kandidater som svarat på våra frågor.
Foto: Pressbilder

Europaparlamentet företräder EU-medborgarnas intressen. Sverige har 21 platser i parlamentet, och i juni är det dags att välja nya EU-parlamentariker för nästa femårsperiod.

För att få veta mer om kandidaterna och vilken politik de vill föra under nästa mandatperiod har vi ställt följande tre frågor till samtliga riksdagspartiers två toppnamn:

  1. Vilka frågor tänker du främst driva i EU?
  2. Vad är viktigt för att stärka företagens konkurrenskraft i Europa?
  3. Många svenskar har låg kunskap om EU och EU:s betydelse för svensk lagstiftning – varför är det så och hur kan politiken ändra på det?

(En eller båda av toppkandidaterna för partierna har svarat, förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som inte svarat alls.)