Yrkesnämder främjar branschernas utveckling

genom partsgemensamt samarbete

Handslag praktikvärd och elev på APL
Foto: Mikael Nyander

Skogsbrukets yrkesnämnd och Naturbrukets yrkesnämnd ska främja en positiv utveckling inom yrkesutbildning, fortbildning, arbetsmiljö och rekrytering inom skogsbruk, lantbruk, trädgård och djursjukvård.

I Skogsbrukets yrkesnämnds (SYN) uppdrag ingår att hålla kontakt med organisationer och myndigheter, bevaka utvecklingen inom arbetsområdet och att avge remissyttranden. Särskilt viktigt är att främja kontakterna mellan arbetsliv och skola och att medverka till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas och fortbildas.

Naturbrukets yrkesnämnd (NYN) arbetar främst med certifikatet Grönt Kort, jobbportalen Gröna Jobb och yrkesbevis för grönytearbete och trädgårdsanläggning.