Yrkesnämnder främjar branschernas utveckling

- genom partsgemensamt samarbete

Foto: Mikael Nyander Handslag praktikvärd och elev på APL

Gröna arbetsgivare sitter med i Skogsbrukets yrkesnämnd, Naturbrukets yrkesnämnd och Djurbranschens yrkesnämnd, som ska främja en positiv utveckling inom yrkesutbildning, fortbildning, arbetsmiljö och rekrytering inom skogsbruk, lantbruk, trädgård och djurvård.

I yrkesnämndernas uppdrag ingår att hålla kontakt med organisationer och myndigheter, bevaka utvecklingen inom arbetsområdet och att avge remissyttranden. Särskilt viktigt är att främja kontakterna mellan arbetsliv och skola och att medverka till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas och fortbildas.

Läs mer om vad vi arbetar med i respektive yrkesnämnd:

Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN)
Naturbrukets yrkesnämnd (NYN)
Djurbranschens yrkesnämn (DYN)