Yrkesnämnder främjar branschernas utveckling genom partsgemensamt samarbete

Foto: Mikael Nyander

Gröna arbetsgivare sitter med i Skogsbrukets yrkesnämnd, Naturbrukets yrkesnämnd och Djurbranschens yrkesnämnd, som ska främja en positiv utveckling inom yrkesutbildning, fortbildning, arbetsmiljö och rekrytering inom skogsbruk, lantbruk, trädgård och djurvård.

I yrkesnämndernas uppdrag ingår att hålla kontakt med organisationer och myndigheter, bevaka utvecklingen inom arbetsområdet och att avge remissyttranden. Särskilt viktigt är att främja kontakterna mellan arbetsliv och skola och att medverka till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas och fortbildas.

Läs mer om vad vi arbetar med i respektive yrkesnämnd:

Kristine Wiklund
Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in