Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN

Foto: Mikael Nyander

SYN håller kontakt med organisationer och myndigheter, bevakar utvecklingen inom arbetsområdet och avger remissyttranden. En viktig uppgift är att främja kontakterna mellan arbetsliv och skola och att medverka till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas och fortbildas.

Några viktiga delar av verksamheten är:

  • SYN-kursprogrammet. Det är ett utbud av fortbildningskurser på nationell nivå som presenteras på denna hemsida. Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt, f.n. med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet. Just nu koncentreras arbetet på att ta fram s.k. webbutbildningar.
  • Den nya gymnasieskolan GY11. Att påverka, bevaka och delta i arbetet med att göra yrkesutbildningen anpassad till branschens behov är högprioriterat. Arbetet i de s.k. lokala programråden främjar kontakten skola-näringsliv och där deltar många av Gröna arbetsgivares medlemmar. SYNs sekreterare är ledamot i det Nationella programrådet för naturbruksprogrammet.
  • Yrkeshögskoleutbildningar. Dessa eftergymnasiala utbildningar ska styras av näringslivets behov och det är därför viktigt att SYN redogör för de behoven till Yrkeshögskolemyndigheten och andra statliga institutioner. Vi arbetar även för att få till stånd studievägar för unga vuxna som vill in i skogsbranschen men som saknar relevant utbildning. Dessa s.k. yrkesbytare hamnar idag mellan stolarna.
  • Arbetsmiljö. Senast har SYN initierat ett projekt som drivits av Prevent som resulterat i en film och checklista ang. riskhantering i skogsbruket.

I SYN:s löpande uppgifter ingår att hålla kontakt med organisationer och myndigheter, att bevaka utvecklingen inom arbetsområdet och att avge remissyttranden. Särskilt viktigt är att främja kontakterna mellan arbetsliv och skola och att medverka till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas och fortbildas.

Aktörer i SYN

I SYN ingår följande aktörer; Gröna arbetsgivare, GS-facket, Ledarna, LRF Skogsägarna, SMF Skogsentreprenörerna och Skogsstyrelsen.

Läs mer om SYN:s verksamhet

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.