Naturbrukets yrkesnämnd, NYN

Foto: Fredrik Persson

Naturbrukets yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård och djursjukvård.

Några viktiga delar av verksamheten är:

  • Grönt Kort är ett certifikat som används för att bekräfta sin yrkeskompetens och öka anställningsbarheten. Certifieringarna har arbetats fram av branschen för att säkerställa kompetens.
  • Gröna Jobb är Sveriges största portal för gröna jobb. Gronajobb.se är ett verktyg för både arbetssökande och arbetsgivare inom jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, golf, skog och mark.
  • Yrkesbevis för grönytearbete och trädgårdsanläggning styrker teoretisk och praktisk kompetens inom området. Kunskapsmålen i yrkesbeviset har satts upp av branschen för att höja kvalitet och status på grönytearbete och trädgårdsanläggning.

Aktörer i NYN

I NYN ingår följande aktörer; Gröna arbetsgivare, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), LRF Trädgård, Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO), Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF), Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF) och Svensk Djursjukvård. 

Läs mer om NYN:s verksamhet

Kristine Wiklund
Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in