NYHET - ARBETSMILJÖ

Stöd för arbetsmiljöutbildning

En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd för arbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år; från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Överenskommelsen innebär att 75 miljoner kronor avsätts och AFA Trygghetsförsäkring finansierar stödet.

1 september 2020
Foto: Fredrik Persson

AFA Försäkring kommer att administrera stödet och Gröna arbetsgivare kommer att ansluta sig som utbildningsanordnare.

Vilka arbetsmiljöutbildningar omfattas och för vem?

Stöd kan lämnas för följande arbetsmiljöutbildningar:

  • Grund- och vidareutbildning för chefer
  • Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för både arbetare och tjänstemän.

Företaget kan få ersättning för ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar. Det kan exempelvis vara utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö, kemiska hälsorisker, hot och våld, samverkan, krishantering och friskfaktorer i arbetslivet. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att utbildningen genomförs av en utbildningsanordnare som anslutit sig till AFA Försäkring.

Vad innefattar ersättningen?

Ersättning kan betalas för halva kursavgiften. Vid gemensamma utbildningsinsatser där både chef och skyddsombud deltar kan ytterligare stöd lämnas. Om utbildningen inte kan genomföras i närområdet, kan ersättning i särskilda fall betalas även för resa, kost och logi.

Mer information