NYHET - ARBETSMILJÖ & LANTBRUK

Delta i undersökning om lantbrukares psykiska hälsa

Just nu genomför Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Lunds universitet en viktig enkät om lantbrukares välbefinnande och psykiska hälsa. Gröna arbetsgivare hoppas att våra medlemmar inom lantbruket har möjlighet att svara på enkäten. Ju fler svar, desto bättre underlag kommer ligga till grund för studien som ska öka kunskapen om lantbrukares psykiska hälsa.

13 mars 2024
Foto: Fredrik Persson

– Enkäten riktar sig till heltidslantbrukare och vi hoppas att så många som möjligt av våra lantbruksmedlemmar har möjlighet att svara på den. Genom att medverka bidrar man med värdefulla insikter som kommer att ge bättre förståelse för den psykosociala arbetsmiljön och psykiska hälsan bland lantbrukare, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Studien genomförs på uppdrag av Jordbruksverket och din medverkan är helt anonym. Svara på enkäten senast den 31 mars 2024.

Fyll i enkäten här (netigate.se)