NYHET - ARBETSMILJÖ

Gröna arbetsgivare stöttar medlemsföretag efter arbetsplatsolycka

En fallolycka från en plansilo på en gård i Falköping ledde till att en anställd fick flera frakturer. Tingsrätten ansåg att ett arbetsmiljöbrott begåtts, men med hjälp av bland andra Gröna arbetsgivare överklagades domen och företaget har nu friats.

11 juni 2024
Foto: Juliana Fälldin

Bakgrunden till överklagan är att det inte finns några bra skydd mot fallrisk vid just täckningsarbete av ensilage i silo. Företaget hade tagit fram skriftliga instruktioner och haft muntliga genomgångar för hur arbetet ska bedrivas på ett säkert sätt.

Hovrätten har nu bedömt att företaget inte gjort sig skyldig till sådan oaktsamhet som föranleder ansvar enligt tredje kapitel, åttonde paragrafen i brottsbalken och att något arbetsmiljöbrott inte begåtts.

Gröna arbetsgivares arbetsmiljöexpert Camilla Backlund har varit engagerad och stöttat företaget under den rättsliga processen, bland annat via ett skriftligt utlåtande till domstolen.

– Det är bra att hovrätten gick på vår linje. De skyddsåtgärder som domstolen menade att företaget skulle ha vidtagit är inte realistiska. Dessutom krävdes ett omfattande arbete att få domstolen att förstå skillnaden i arbetsmomenten mellan att lägga in i silon kontra att hämta foder i silon, vilket såklart påverkar den slutgiltiga bedömningen, säger Camilla Backlund.