NYHET - ARBETSMILJÖ

47 miljoner till bättre arbetsmiljö i lantbruket

Gröna arbetsgivare har vunnit Jordbruksverkets stora upphandling för att förbättra arbetsmiljön inom lantbruks- och trädgårdsnäringen i Sverige. Risker med stora djur, maskiner och ensamarbete gör att lantbrukare är ett av de mest olycksdrabbade yrkena. Uppdraget är på 4 år och ska minska antalet olyckor, arbetssjukdomar och förbättra den psykiska hälsan.

17 juni 2024
Foto: Fredrik Persson

Arbetet leds av Gröna arbetsgivare och genomförs tillsammans med ett antal parter som till exempel LRF, Hushållningssällskapen och Växa Sverige. Bakgrunden är bland annat att antalet allvarliga olyckor i lantbrukssektorn är högre än i de flesta andra branscher och att arbetsmiljön behöver förbättras for att skapa hållbarhet i företagen.

– Som lantbrukare, vd för Hushållningssällskapet i Halland och ordförande för Gröna arbetsgivare har jag sett arbetsmiljöriskerna på nära håll och vet att detta är väldigt viktigt för sektorns framtida utveckling, säger Annika Bergman. 

Uppdraget innehåller bland annat utbildningar, informationsinsatser, träffar och erfarenhetsutbyten kopplat till arbetsmiljö, olyckor och psykisk hälsa. Målet är att till 2028 få ner antalet arbetsskador och göra diskussionen kring psykosocial hälsa mindre tabubelagt.

– Vi är stolta över att ha fått Jordbruksverkets förtroende att realisera strategin för arbetsmiljö inom lantbruks- och trädgårdsnäringen, detta är en stor fråga för både våra medlemsföretag och alla andra inom de gröna näringarna, säger Lena-Liisa Tengblad vd Gröna arbetsgivare.

Vi är stolta över att ha fått Jordbruksverkets förtroende att realisera strategin för arbetsmiljö inom lantbruks- och trädgårdsnäringen.

En viktig del är att arbetet genomförs av näringen för näringen, det vill säga att det finns en djup förankring i branschen. Det är avgörande för att få till stånd bestående förbättringar samt att insatserna ska kunna fortgå och ge effekt även i framtiden. Camilla Backlund arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare kommer att sitta i styrgruppen. Uppdraget startar under 2024.

– Jag ser fram emot att få använda mina erfarenheter och kunskaper kring arbetsmiljöfrågor i styrgruppen för detta viktiga uppdrag, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Det formella avtalet med Jordbruksverket är skrivet med Gröna arbetsgivares servicebolag Arbio AB.