NYHET - KURS, ARBETSMILJÖ & SVENSK DJURSJUKVÅRD

Utbildning i belastningsergonomi - favorit i repris

Nu erbjuder Gröna arbetsgivare återigen en digital distansutbildning i belastningsergonomi inom djursjukvård. Utbildningen omfattar en timmes föreläsning inklusive frågestund.

1 juli 2024
Foto: Fredrik Persson

Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om hur kroppen påverkas av olika typer belastning samt hur belastningsbesvär kan förebyggas. Målet är att fånga upp och synliggöra olika problemområden ur ergonomisk synvinkel kopplat till djursjukvården.

Innehåll:

  • Arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomi
    • Risker/riskhantering/åtgärder
    • Påverkan på kroppen
    • Lagkrav
    • Exempel från branschen

Pris

3 300 kr exkl. moms/tillfälle och gäller för upp till 12 deltagare, i övriga fall enligt separat offert.

Boka utbildning

Boka ert tillfälle direkt via vår arbetsmiljöutvecklare Martha Östlund.

E-post: moweeconsulting@gmail.com
Telefon: 073-081 41 49