NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Djursjukvård är mer kostnadseffektiv än svensk sjukvård

Expressen försöker genom en artikelserie om svensk djursjukvård starta en debatt om att priserna för vård av sjuka och skadade djur skulle vara oskäliga. I 10 punkter nyanserar Gröna arbetsgivare den ensidiga och många gånger felaktiga bild som spritts.

3 april 2024
Bilder från djursjukvården.
Foto: Fredrik Persson
  • Priset för djursjukvård skiljer sig åt mellan olika kliniker beroende av att de har olika vårderbjudande, erbjuder olika grad av avancerad vård, om de erbjuder tillgång till specialister eller inte, om det är en dygnetruntöppen akutmottagning och vilka öppettider som erbjuds i övrigt.
  • Djursjukvården bedrivs i privat regi och det råder fri prissättning. Det är bra att vi inte har kartellbildningar eller annan form av prissamverkan inom branschen och att det är möjligt för djurägare att fritt välja klinik.
  • Djursjukvård är inte skattefinansierad som humanvården och den är belagd med 25 procent moms. Det är djurägaren som ansvarar för och beslutar om vilka kostnader som ska läggas på vård.
  • Under 2023 genomfördes 1 418 547 patientbesök hos svensk djursjukvård och den genomsnittliga prishöjningen var 6 procent. SCB:s siffror på 25 procents höjning baseras endast på priset för kastration, ID-märkning och vaccinering och säger således ingenting om prisutvecklingen på faktisk djursjukvård. Genomsnittlig omsättningen per patientbesök var 3 509 kr under 2023.
  • En överväldigande majoritet av vårdkostnaderna täcks till fullo av djurägarnas försäkringar. De fall som figurerar i press och på sociala medier är ofta komplicerade och som krävt specialistkunskaper, dyr utrustning och inte sällan dygnet-runt-beredskap för snabbt omhändertagande.
  • Ett husdjur är en egendom och en levande varelse som innebär ett stort ansvar. Innan köpet måste man tänka över vilka kostnader som kan vara förenat med anskaffandet, inklusive hur mycket pengar man är beredd att lägga på djuret vid en sjukdom eller olycka. 
  • Djurägare bör skaffa sig kunskap om vilka kliniker som finns i närområdet, hur kompetens och tillgänglighet ser ut och vilken prisbild som finns. Om olyckan är framme ska man ha en plan för hur man agerar.
  • Legitimerade medarbetare i form av veterinärer och djursjukskötare drivs av omsorg om djuren, inte av att driva upp kostnader.
  • Synen på husdjur har förändrats och djuren ses som familjemedlemmar som man också kräver bästa möjliga vård för. Idag förväntar sig de flesta i princip samma vård för sina husdjur som för sina barn.
  • Vården är oftast lika avancerad som humanvården, och många djur som förr var tvungna att avlivas kan nu räddas. Det är inte på något sätt enklare att framgångsrikt behandla ett svårt sjukt djur än en svårt sjuk människa. Vid en jämförelse av de faktiska kostnaderna mellan privat djursjukvård och offentligt finansierad humansjukvård är vårdkostnaderna betydligt lägre för djursjukvård. 
Om oss

Gröna arbetsgivare är arbetsgivarorganisationen för de gröna näringarna. Vi företräder 4 000 medlemsföretag med drygt 30 000 anställda som bedriver verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. Svensk Djursjukvård är den sektion inom Gröna arbetsgivare där arbetsgivar- och branschfrågor för djursjukvården drivs.