NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Erbjudande: Boka samtal om veterinärers yrkesetik

Nu har du som arbetsgivare chans att boka en utbildad samtalsledare för en diskussion om yrkesetiska dilemman på arbetsplatsen.

1 mars 2023
Foto: Fredrik Persson och Charles Deluvio/Unsplash

Det är Sveriges Veterinärförbund som har utbildat samtalsledare i etiska frågor och som nu erbjuder dig som arbetsgivare att ta hjälp av dem för att föra samtal på jobbet om de viktiga etiska frågorna i branschen.

– En av hörnstenarna för professionen är yrkesetiken. Veterinäryrket är etiskt komplext, och vi vill skapa arenor där de etiska frågorna och förhållningssätten kan diskuteras och utvecklas, säger Björn Santesson, ombudsman på Sveriges Veterinärförbund, om bakgrunden till satsningen.

Samtalen syftar till att få till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring inom kåren, och att skapa engagemang kring de etiska frågorna. De kan röra både etiska regler och faktiska case, och Björn Santesson ser också samtalen som en bra möjlighet att få ventilera upplevelser man haft.

– Det är viktigt att lyssna på varandra inom yrket, och att också ha ett etiks förhållningssätt gentemot varandra. Genom att föra en förtroendefull etisk dialog stärker vi veterinärernas profession.

Lars-Olov Söderberg, avtalsansvarig för djursjukvården på Gröna arbetsgivare, vill uppmuntra medlemsföretag i branschen att ta vara på möjligheten att boka samtalsledare.

– Från Gröna arbetsgivares håll ser vi det här initiativet som ett bra sätt att stärka veterinärer i deras yrkesroll och i förlängningen förbättra veterinärers hälsa och välbefinnande i sitt yrkesutövande, säger han.

Som arbetsgivare faktureras du enbart för omkostnaderna hos Sveriges Veterinärförbund (samtalsledarens lönebortfall och resa). För att boka en samtalsledare, kontakta Jenny Henriksson på Sveriges Veterinärförbund, jenny.henriksson@svf.se.

Läs mer hos Sveriges Veterinärförbund