NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR, SVENSK DJURSJUKVÅRD, GOLF, LANTBRUK, TRÄDGÅRDSODLING, TRÄDGÅRDSANLÄGGNING, AVTAL 2023 & HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP OCH HUSDJURSFÖRENINGAR

Nya tjänstemannaavtal tecknade

Nya kollektivavtal för tjänstemän har träffats mellan Gröna arbetsgivare och Unionen, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Ledarna. Avtalen har en löptid på två år och gäller från och med den 1 juni 2023. Alla följer industrinormen där det totala utrymmet är 7,4 procent varav 0,4 procent avsätts till delpension inom ramen för ITP-försäkringen.

5 juni 2023
Foto: Pixabay

De tjänstemannaavtal som tecknats avser följande områden:

  • Jordbruksrelaterade företag
  • Trädgårdsodling och Trädgårdsanläggning
  • Hushållningssällskap och Husdjursföreningar
  • Golf
  • Djursjukvård och Djurparker

För mer ingående information om innehållet i avtalen kommer vi skicka ut arbetsgivarnytt. Det kommer som vanligt att hållas digitala genomgångar av avtalen med våra förhandlare.

Observera

Lantbrukstjänstemannaavtalet med Unionen upphörde den 31 maj 2023. Anställda omfattas därefter av tjänstemannaavtalet Jordbruksrelaterade företag.

Biträdande förhandlingschef