NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

Nya fackliga motparter inom Kommunals avtal

LO-kongressen 2024 har fattat beslut om en ny organisationsplan som kommer att innebära att Gröna arbetsgivare får ett antal nya fackförbund som motparter i de kollektivavtal vi har med Kommunal.

28 maj 2024
Foto: Pixabay

Förändringen innebär följande:

  • Livsmedelsarbetareförbundet kommer att ta över avtalen för Lantbruk och Trädgårdsodling,
  • Hotell och restaurangfacket kommer att ta över avtalet för Djurparker
  • Seko kommer att ta över avtalen för Djursjukvård och Sällskapsdjur
  • Fastighetsanställdas förbund kommer att ta över Golfavtalet.

Avtalet för Trädgårdsanläggning kommer att vara kvar hos Kommunal.

Kollektivavtalen gäller som vanligt och eventuella förhandlingsärenden ska fortfarande hanteras med Kommunal.

Kommunal och flera av de andra berörda facken går nu ut med information till sina medlemmar och uppmanar dessa att byta facklig organisation för att vara rätt organiserade i förhållande till den nya organisationsplanen. Det är dock upp till de enskilda medlemmarna att ta ställning till och är ingenting som påverkar arbetsgivarna i nuläget.

Inga åtgärder krävs

För närvarande pågår en diskussion med Kommunal om tidplanen och detaljerna kring förändringen. Det som är viktigt att betona från Gröna arbetsgivares sida till er medlemsföretag är att ni inte behöver vidta några åtgärder med anledning av förändringen. Eventuella frågor från anställda bör ni hänvisa till Kommunal.

Vi kommer att hålla er fortsatt uppdaterade under processens gång.