NYHET - AVTAL 2023 & AVTAL 2025

”Villkorsavtalen är väl förankrade”

Björn Santesson, ombudsman på Sveriges Veterinärförbund, är redo att dra igång processen inför nästa avtalsrörelse. Han tror inte att den kommer att bli så annorlunda mot den förra. När det gäller villkoren är det mesta väl förankrat, men en del arbete pågår, och han hoppas på fortsatt utveckling av avtalen.

29 maj 2024
Björn Santesson, Sveriges Veterinärförbund.
Björn Santesson, Sveriges Veterinärförbund. Foto: Anna Levin

Det har gått drygt ett år sedan vi träffade Björn Santesson för en intervju mitt under den förra avtalsrörelsen. Då framhöll han vikten av att ha en bra dialog med motparten kring villkor och att gemensamt utveckla kollektivavtalen. Han tyckte också att det förtroende som byggts mellan parterna är en stor framgång.

Hur ser du idag på hur avtalet blev och hur tycker du att det har landat?

– Det blev inga stora förändringar. Någon ändring kring semesterregler som redan var på gång blev det, men i övrigt ingenting stort.

– Vi beslutade ju att arbeta vidare i arbetsgrupper tillsammans med Gröna arbetsgivare kring några saker i villkoren. Det handlar om villkorsfrågor som rör arbetstid, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Två av tre arbetsgrupper är klara, medan den tredje är vilande för närvarande. Sedan får vi se om det är något som vi kommer att behöva ta vidare in i nästa avtalsrörelse.

Vilka slutsatser eller lärdomar drar du av den förra avtalsrörelsen?

– När det gäller lönebildningen är en slutsats att många bara väntar på stupstocken innan man sätter igång. Men vi har ju processavtal och processen ska fortgå, man måste inte invänta att avtalet ska vara klart för att arbeta på.

– Det var lite så förra gången att parterna sa nej till varandras yrkanden och sedan var det klart. Det vore bra att se om det finns gemensamma intressen att utveckla.

Det vore bra att se om det finns gemensamma intressen att utveckla.

Hur ser er process ut inför nästa avtalsrörelse?

– Vi kommer att dra igång processen inför avtalsrörelsen efter sommaren, och givetvis också prata ihop oss med våra fackliga kamrater. Nu 2024 är det roligt att vi är involverade i löneprocessen hos de större arbetsgivarna redan tidigt, vilket beror på att vi fått till en bra arbetsplatsorganisation och hittat beröringspunkter med företagen. Det är bra att vi är med i planeringen redan nu.

Hur ser du på den kommande avtalsrörelsen?

– Jag undrar om den kommer att bli så annorlunda mot den förra. Vi kommer så klart att lägga fram vad vi vill ha, och förhoppningsvis kan vi mötas kring det på ett tidigt stadium. Det kommer givetvis att finnas sådant som vi inte är beredda att släppa. Och vi vill inte ha centrala regleringar som gör det svårare att komma överens lokalt. Villkorsavtalen väl förankrade, det ska mycket till för att ändra i dem.

Inför Avtal25

Halvvägs in i avtalsperioden, med lite distans till den förra avtalsrörelsen och fötterna i startgroparna för nästa, är det dags att utvärdera och blicka framåt. Vi gör därför en uppföljning med förhandlingscheferna hos våra fackliga motparter för att höra hur de tycker avtalet blev och hur de ser på nästa avtalsrörelse.

Sveriges Veterinärförbund är en av Gröna arbetsgivares fackliga motparter och organiserar tjänstemän inom de gröna näringarna djursjukvård/djurparker samt hushållningssällskap/husdjurssällskap.