NYHET - AVTAL 2023

”Trygghetssystemen blir viktigare i en orolig tid”

Det var som lärare Björn Santesson fick upp intresset för fackligt arbete. Så pass att han sedermera lämnade läraryrket för den fackliga världen. Sedan ett och ett halvt år tillbaka är han ombudsman på Sveriges Veterinärförbund.

13 mars 2023
Björn Santesson, Sveriges Veterinärförbund.
Foto: Anna Levin

Det var dock som målare Björn Santesson inledde yrkeskarriären, innan han blev intresserad av läraryrket. Att han till slut kom in på den fackliga banan kan nog tillskrivas både arv och miljö.

– Min pappa var ombudsman, så det var ingenting främmande. Sedan var jag lärare under en tid med ständiga neddragningar, då skolan nedprioriterades politiskt. Det fanns mycket missnöje och jag såg vikten av att kanalisera missnöjet och försöka påverka. Via facket fick jag utlopp för mitt engagemang i lärarnas frågor.

Att undervisa var något Björn gillade, och han tycker att han får utlopp för det även i sitt nuvarande arbete. Sveriges Veterinärförbund är ett fackligt professionsförbund. De fackliga frågorna handlar om anställningsvillkor, kollektivavtal, utbildning av förtroendevalda med mera, medan professionsfrågorna rymmer sådant som yrkesutbildning, etik, forskning och politik.

– Tidigare hade förbundet bara fokus på professionsfrågorna, men nu har vi även hela det fackliga paketet inklusive förhandlingsverksamhet. Villkorsfrågorna och professionsfrågorna ligger nära och ger näring till varandra, de går hand i hand.

Utmärkande för förbundet är att medlemmarna har hög akademisk nivå, de är verkligen specialister inom sitt område, framhåller Björn. Veterinäryrket är etiskt komplext, med många hänsyn att ta, menar han. Det gäller även för medlemmar som inte arbetar kliniskt med djur, där det kan handla om exempelvis gränsskydd, smittskydd eller livsmedelsfrågor. 

– Det finns en etisk stress, som ger återverkningar på arbetsmiljön. Den allra viktigaste frågan för våra medlemmar är arbetsmiljöfrågan, som även rymmer regleringar kring arbetstid. Där finns en del övrigt att önska, det är ett hårt utnyttjande av våra medlemmar, en del väljer att inte jobba heltid för att orka med. Detta är viktigt att komma tillrätta med.

Ett sätt att nå dit är att ha en bra dialog kring villkoren och gemensamt med motparten utveckla kollektivavtalen, tycker Björn och menar att det förtroende som byggts mellan parterna är en stor framgång.

Tillförsikt trots omvärldsläget

Det är Björn Santessons första avtalsrörelse och omständigheterna är speciella, med hög inflation och en orolig omvärld. Även om han ser att den svenska modellen är starkt rotad i vår kultur och på den svenska arbetsmarknaden tror han att läget kommer att påverka avtalsrörelsen i allra högsta grad.

– Ryktena från industriförhandlingarna säger att det verkar sitta ganska hårt åt. Märket påverkar förstås den övriga arbetsmarknaden mycket.

Kollektivavtal, pensionssystem och andra trygghetssystem är än viktigare nu.

– Veterinärers löneutveckling påverkas inte av märket lika mycket som på andra håll på arbetsmarknaden. Men situationen och kostnadsutvecklingen påverkar veterinärer som alla andra, och flera är egenföretagare. Kollektivavtal, pensionssystem och andra trygghetssystem är än viktigare nu.

Björn ser på avtalsförhandlingarna med tillförsikt. Han tycker att Gröna arbetsgivare är en insatt och kompetent organisation, som har flera olika intressen att företräda. Att ha respekt för parternas olika intressen är viktigt, det gäller att enas om minsta gemensamma nämnare och förstå att avtalet är en kompromiss.

– Det kommer inte att vara en rak väg, men det är så det är. Vi får se hur långt ifrån varandra vi egentligen står. Det kommer inte att råda konsensus första dagen, men jag tror inte vi står mil ifrån varandra. Jag tror vi kommer att kunna hitta lösningar.

– Vi har också samordningen med de övriga fackliga parterna att ta hänsyn till. Andra förbund vill driva sina frågor och det krävs ett respektfullt arbete även inom den fackliga sidan.

Björn tycker det är jätteroligt att jobba med veterinärer och han är själv djurvän ut i fingerspetsarna. Som hundägare ser han en klar fördel med en djurvänlig arbetsplats.

– Den lilla av mina två hundar får följa med till jobbet ibland. Det skulle ju inte funka på alla arbetsplatser.

Björn Santesson

Född i Skåne, uppvuxen i Gråbo utanför Göteborg. Bakgrund som målare och därefter mellanstadielärare under sju år. ”En fantastisk ålder, barnen är inskolade och kan rutiner, men har inte hunnit bli skoltrötta.” Blev aktiv i dåvarande Lärarförbundet (idag Sveriges Lärare) och så småningom anställd på förbundet som regional ombudsman. Var därefter central förhandlare på Sveriges läkarförbund och efter det förhandlingschef på Sveriges Arbetsterapeuter. Sedan 2021 verksamhetsutvecklare och ombudsman på Sveriges Veterinärförbund.

Sambo och två stora barn. Bor i Roslagen. Har två hundar, en liten blandrastik och en större kanaan-hund, israelisk vakthund. En del av fritiden går till hundarna och en del till träning. Men den stora passionen är att köra motorcykel, har en Harley Davidson. Gitarrspelandet blir det inte mycket tid över till.

Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund är en av Gröna arbetsgivares fackliga motparter och organiserar tjänstemän inom de gröna näringarna djursjukvård/djurparker samt hushållningssällskap/husdjurssällskap, vars kollektivavtal löper ut under våren och sommaren. Förbundet är ett av 22 förbund inom Saco.