NYHET - AVTAL 2023 & AVTAL 2025

”En föränderlig omvärld ställer nya krav på arbetslivet”

Per Sjödin är ny förhandlingschef på fackförbundet Naturvetarna sedan december 2023. Hans erfarenheter från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan tror han har gett honom perspektiv som han kommer att ha nytta av i förhandlingarna framöver.

11 juni 2024
Bild på Per Sjödin, förhandlingschef på Naturvetarna.
Per Sjödin, förhandlingschef på Naturvetarna. Foto: Anna Levin

Förutom en lång facklig bakgrund som inkluderar flera olika fackförbund har Per Sjödin också arbetat för en kommunal arbetsgivarorganisation, varit förhandlingschef på ett privat företag samt på två kommuner, närmast i Sundbybergs stad. Jobbet som förhandlingschef på Naturvetarna innebär ett efterlängtat perspektivbyte, tycker han.

– Jag brinner för fackliga frågor och att göra nytta för arbetstagare, i det här fallet naturvetare. Men det är nyttigt att ha jobbat som arbetsgivarrepresentant, att veta hur de processerna ser ut. Jag tror verkligen på partsmodellen, den fyller en viktig funktion på båda sidor.

Jag tror verkligen på partsmodellen, den fyller en viktig funktion på båda sidor.

Det roligaste med jobbet tycker han är att få träffa människor, både medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivarparter. Att gilla mänskliga möten tror han är en förutsättning för att få till bra förhandlingar.

– Förhandlingar handlar om att ge och ta, kompromissa och förankra. Att ha stora öron och vara en god lyssnare är det viktigaste, säger Per.

Någon koppling till naturvetare har han inte sedan tidigare, men däremot ett stort intresse för naturvetenskapliga frågor.

– Naturvetares kompetens är jätteviktig för samhället. Att tidigt väcka ett intresse för naturvetenskap hos barn och ungdomar, och att skapa förutsättningar för att fler utbildar sig inom området kommer göra Sverige konkurrenskraftigt. Vi behöver också förenkla för utländska talanger att etablera sig här. Det är oerhört viktigt för framtiden att vi har rätt kompetens.

Under den förra avtalsrörelsen förhandlade Per Sjödin alltså ännu inte för Naturvetarna, men han ser fram emot att göra det i den kommande.

Hur ser du på hur det nuvarande avtalet blev?

– Bortsett från själva avtalsvärdet blev det inte så stora förändringar. Viktiga frågor var arbetsmiljö, arbetstid, jämställdhet, föräldralön och vikten av ett partsgemensamt arbete kring distansarbete, och här har vi har påbörjat diskussioner med arbetsgivarsidan.

Finns det lärdomar att dra av den förra avtalsrörelsen?

– Det viktigaste jag tar med mig är att vi ska bibehålla ett gott samarbetsklimat och ha öppna dialoger. Det känns särskilt viktigt i utmanande omvärld.

Vad tror du om förutsättningarna för den kommande avtalsrörelsen?

– Vi lever i en alltmer föränderlig omvärld, vilket gör att vi behöver ha beredskap för att möta de krav som det ställer på arbetslivet. Förändringstakten ökar, och det kan finnas behov för arbetsmarknaden att ställa om.

– Kompetensutmaningen är en brinnande fråga för företagen, och de kommer att behöva steppa upp för att klara den. Våra medlemmar har eftertraktad nyckelkompetens och är attraktiva på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna måste vara på tå för att locka till sig arbetskraft och erbjuda attraktiva villkor för nyckelkompetenser. Jag ser många möjligheter, det är mycket som är spännande.

Vilka frågor blir viktiga i den kommande avtalsrörelsen?

– Beredskapsfrågor och grön omställning är viktiga frågor i samhället generellt, och det medför en stor efterfrågan på naturvetenskaplig kompetens. Viktiga frågor framöver blir att kunna möta omvärldens förändrade krav. Ett hållbart arbetsliv kommer att vara väsentligt, och det inkluderar arbetsmiljöfrågor och möjlighet till ständig utveckling. Ett exempel är möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid, att det finns ett aktivt tänk kring det.

Beredskapsfrågor och grön omställning är viktiga frågor.

– Möjligheter att utvecklas i sin roll, ha bra och trygga villkor, lön efter kompetens och ett seriöst hållbarhetsarbete på plats, det är frågor som våra medlemmar lyfter.

Hur ser er process ut inför nästa avtalsrörelse?

– Vi jobbar ständigt med alla de här frågorna, det är ett pågående arbete. Vi följer vad som händer i omvärlden och arbetar med bred förankring i medlemsgrupperna för att kunna driva de frågor som är viktigast utifrån våra medlemmar, och för att de yrkanden vi så småningom landar i ska vara välgrundade.

Per Sjödin

Förhandlingschef på Naturvetarna.

Bor på Ekerö utanför Stockholm med fru, barn, häst och katt.

Gillar att vara ute i naturen och att motionera med simning och löpning. Tycker om att träffa människor och att resa – med ett hållbarhetsperspektiv i åtanke och gärna till ett resmål där han kan kombinera natur- och storstadsupplevelse.

Inför Avtal25

Halvvägs in i avtalsperioden, med lite distans till den förra avtalsrörelsen och fötterna i startgroparna för nästa, är det dags att utvärdera och blicka framåt. Vi gör därför en uppföljning med förhandlingscheferna hos våra fackliga motparter, varav Naturvetarna är en, för att höra hur de tycker avtalet blev och hur de ser på nästa avtalsrörelse.

Besök vår avtalssajt