NYHET - ARBETSGIVARSTÖD, ARBETSMILJÖ, HÅLLBARHET & KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Så kan du göra skillnad för ett hållbart samhälle – tre tipslistor

För att göra det enklare för dig som arbetsgivare att se hur du kan bidra till de globala hållbarhetshålen i Agenda 2030 har Gröna arbetsgivare kartlagt vilka av målen som våra medlemsföretag kan påverka mest i sin roll som arbetsgivare. Vi har identifierat tre fokusområden och skapat tre enkla tipslistor som vi hoppas kan underlätta för dig som arbetsgivare i ditt bidrag till en hållbar samhällsutveckling.

4 oktober 2023
Foto: Fredrik Persson har fotograferat bakgrundsbilden

Att de gröna näringarna producerar hållbar mat och främjar människors och djurs hälsa och välbefinnande är ett självklart bidrag till ett hållbart samhälle. Däremot tänker man kanske inte lika ofta på arbetsgivarrollen när man pratar hållbarhet.

– Varje dag går nära 30 000 människor till jobbet hos något av Gröna arbetsgivares cirka 4 000 medlemsföretag. Att de arbetsplatserna är trygga och säkra är en nyckel till att skapa konkurrenskraftiga företag, och ett viktigt bidrag till de globala målen om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, säger Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad.

Baserat på vår kartläggning har vi identifierat tre områden där de gröna näringarnas huvudsakliga utmaningar finns och där du som arbetsgivare kan göra störst skillnad för att bidra till en hållbar samhällsutveckling:

  1. Trygg och säker arbetsplats (mål 3 och 8 i Agenda 2030).
  2. Inkluderande arbetsmiljö (mål 5, 8 och 10).
  3. Konkurrenskraft och kompetensförsörjning (mål 4 och 9).

För varje område har vi samlat tio tips för att göra det enkelt för dig att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Vår målsättning är att våra medlemmar ska vara de naturligt bästa arbetsgivarna. Tipslistorna är enkla och konkreta och jag hoppas att de kan vara ett bra stöd för våra företag i deras arbete för ett hållbart samhälle, avslutar Lena-Liisa Tengblad.