NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Yrkesprov och jämställdhet höjer statusen i skogsbruket

Gröna arbetsgivare och Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN, har tilldelats projektmedel för att utveckla ett yrkesprov och en utbildning inom jämställdhet. Målet på sikt är att säkerställa kvaliteten i Naturbruksprogrammets skogsbruksinriktning och att göra arbetsplatser inom skogsbruket mer attraktiva, både för tjejer och killar.

12 december 2023
Foto: Södra viken

Gröna arbetsgivare har beviljats 1,5 miljoner kronor från Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen för att utforma grunden till ett yrkesprov för branschen. Syftet är att ge elever på Naturbruksprogrammets skogsbruksinriktning ökad möjlighet att mäta sina kunskaper genom användning av simulatorer under utbildningen och även genom ett yrkesprov vid avslutad utbildning. Yrkesprovet kan användas som ett kompetensbevis inför det kommande arbetslivet. Detta stärker eleven i jobbsökandet och underlättar för arbetsgivaren i rekryteringen.

- Ett yrkesprov inom skogsbruket skulle höja kvaliteten på utbildningen, klargöra kraven från branschen och på sikt öka statusen för yrket, säger Kristine Wiklund, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.

Svensk skogsvalidering som grund

Yrkesprovet kommer att utvecklas med utgångspunkt i valideringsverktyget Svensk skogsvalidering, SSV, och anpassas efter elever på Naturbruksprogrammets skogsbruksinriktning. SSV är ett verktyg som säkerställer och utvecklar kompetensen inom skogsbruket. Hittills har totalt 300 valideringar genomförts, och verktyget är uppskattat av både arbetsgivare och arbetstagare i branschen.

SSV är sedan 2017 en partsgemensam branschvalidering framtagen av GS-facket och Gröna arbetsgivare. Valideringsverktyget är granskat och förankrat hos erfarna företrädare för branschen och ägs av Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN.

Utbildning inom jämställdhet

SYN har tilldelats drygt 500 000 kronor från Centralfonden för att utveckla en utbildning inom jämställdhet och värdegrund. Jämställdhetsperspektivet är viktigt för att skapa attraktivare arbetsplatser och bredda rekryteringsbasen inom skogsbruket, en förutsättning för att kunna skapa ett konkurrenskraftigt, hållbart och lönsamt skogsbruk i framtiden.

Utbildningen är avsedd för elever på Naturbruksprogrammets skogsinriktning samt för nyanställda och yrkesverksamma på Gröna arbetsgivares medlemsföretag inom skogsbruket.

- Behovet av kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar i branschen i takt med att dessa frågor nu tas på allvar och övergår från ord till handling. Vi är därför glada att vi med nya projektmedel får möjligheten att utveckla det här viktiga arbetet, säger Kristine Wiklund.