NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Genomslag för Gröna arbetsgivare i Skolverkets planeringsunderlag

Det blir allt svårare för näringslivet att hitta rätt kompetens. Skolan har som uppgift att utgöra en bas för kompetensförsörjning – men dagens utbildningsutbud matchar inte behoven. Nu presenterar Skolverket ett regionalt planeringsunderlag för dimensionering av utbud och utbildning av naturbruksprogrammet. Gröna arbetsgivare välkomnar förslagen och är glada över att år av påverkan ger resultat, även om det fortfarande är mycket jobb kvar.

1 november 2023
Foto: Juliana Fälldin

– Det har varit uppenbart under många år att kommunerna och regionerna inte har klarat dimensioneringen och matchningen inom de gröna näringarna. Det är positivt att vår påverkan äntligen får lite genomslag, säger Gröna arbetsgivares kompetensförsörjningsexpert Kristine Wiklund.

I Skolverkets planeringsunderlag fastställer man bland annat att dagens utbildningsutbud inte matchar behoven på arbetsmarknaden. Framför allt råder det stor brist på yrkesutbildade i stora delar av landet. Det saknas även kunskap hos elever om vilka utbildningsvägar som finns.

– Om näringslivet ska förbli konkurrenskraftigt krävs det att fler elever vägleds till att välja de utbildningar som leder till jobb. Naturbruksprogrammet är ett komplext program med sex inriktningar och flera utgångar inom dessa inriktningar. Vi på Gröna arbetsgivare arbetar aktivt med att öka kännedomen om vilka inriktningar som finns inom programmet samt vilka som leder till jobb, säger Kristine Wiklund.

Inriktningarna skogsbruk och lantbruk är exempel på inriktningar där en hög andel av eleverna går ut i relevanta jobb, medan andelen inom inriktningen djurvård är låg. Däremot är djurvårdare på nivå 2, som är en utgång i inriktningen djurvård, efterfrågade bland våra medlemsföretag.

– Planeringsunderlagen är ett första steg och har kommit till genom hårt arbete. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att öka kunskapen om naturbruksprogrammet. För att stärka kompetensförsörjningen till de gröna näringarna måste vi jobba vidare med dimensioneringen av inriktningarna, men även inom inriktningarna. Underlagen bör på sikt kunna ligga till grund för mer omfattande förändringar av naturbruksprogrammet.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning