NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Yrkesämnet skogsmaskiner håller god kvalitet

Undervisningen i gymnasieskolans yrkesämne skogsmaskiner håller hög kvalitet på flera av de skolor som Skolinspektionen har granskat. Det är ett positivt besked för skogsbruket där behovet av kvalificerade medarbetare är stort. Gröna arbetsgivare välkomnar resultatet och ser fram emot att bidra till de utvecklingsområden som myndigheten har identifierat.

29 maj 2024
Kristine Wiklund, expert inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.
Kristine Wiklund, expert inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare. Foto: Juliana Fälldin och Mikael Nyander

Skolinspektionen har granskat undervisningen i yrkesämnena skogsmaskiner samt bageri- och konditorikunskap på 30 gymnasieskolor. Resultatet visar att undervisningen håller god kvalitet inom flera områden.

På samtliga skolor får eleverna arbeta med autentiska och relevanta arbetsuppgifter under verklighetsnära förhållanden. Granskningen understryker också att det finns en betydelsefull samverkan mellan skolorna och branscherna. Detta ser Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivares expert inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning, som extra glädjande.

Det är ett bra betyg för branschens samarbete med skolorna.

– Det är ett bra betyg för branschens samarbete med skolorna. Vi på Gröna arbetsgivare är representerade i en rad olika samverkansgrupper, och i rapporten blir till exempel de lokala programråden omnämnda som ett gott exempel. Här sitter representanter för våra medlemsföretag som bland annat hjälper till med praktikplatser.

Förutom de lokala programråden finns det många andra viktiga pusselbitar som bidrar till att undervisningen kan hålla god kvalitet.

– Vi ingår i det nationella programrådet för naturbruksprogrammet och är en av Teknikcolleges ägare, som är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Vi är dessutom stolta över att erbjuda praktikstöd till våra medlemmar inom skogsbruket som tar emot elever på apl.

Även om granskningen visar en positiv bild i stort så bedömer Skolinspektionen att undervisningen kan utvecklas ytterligare på 22 av 30 skolor för att nå en högre kvalitet. Det handlar till exempel om att jämställdhetsperspektiv bör integreras tydligare i undervisningen.

– Här hoppas vi på Gröna arbetsgivare kunna göra skillnad. Tillsammans med Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) har vi tilldelats projektmedel för att utveckla en utbildning inom jämställdhet. Den kommer att kunna användas i undervisningen på naturbruksprogrammets skogsinriktning.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning