NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Rekordmånga trädgårdselever på Naturbruksprogrammet

Ny statistik visar ett rekordhögt intresse bland unga för att läsa trädgård på Naturbruksprogrammet. Andelen elever inom trädgårdsinriktningen har ökat med nästan 20 procent sedan förra året. En ökning som välkomnas av Gröna arbetsgivare, som har drivit arbetet med att attrahera fler unga till branschen under många år.

28 november 2023
Foto: Ingela Bendrot

- Vi har marknadsfört trädgårdsnäringen inom ramen för vårt projekt Jobba grönt, och det är glädjande att se att vårt arbete bidrar till en ökning av antalet elever inom trädgårdsinriktningen, säger Kristine Wiklund, expert inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.

Statistiken från Naturbruksskolornas Förening (NF) visar också att den positiva trenden för antalet elever på Naturbruksprogrammet håller i sig. Under de senaste åren har antagningssiffrorna varit rekordhöga, och siffrorna fortsätter att ligga på höga nivåer. Under läsåret 2023/2024 går 9 764 elever på Naturbruksprogrammet.

Kompetensförsörjning är avgörande för att de gröna näringarna ska kunna växa och vara konkurrenskraftiga. Det är därför glädjande att unga ser de gröna näringarna som attraktiva branscher att arbeta inom.

Statistiken visar att lantbruks- och skogsbruksinriktningen fortsätter att attrahera elever, och andelen tjejer ligger kvar på samma nivåer som förra året, med knappt 40 procent inom lantbruk och cirka 15 procent inom skogsbruk. Bland eleverna som studerar trädgårdsinriktningen utgör tjejer fortfarande en tredjedel.

- Det är mycket positivt att vi fortsätter att locka tjejer till skogsbruk, lantbruk och trädgård, och vi arbetar aktivt för att välkomna ännu fler. Det är viktigt, inte minst för att bredda rekryteringsbasen till de gröna näringarna. Där genomför vi flera initiativ, säger Kristine Wiklund.

Ser man till andelen av årskullen som söker Naturbruksprogrammet, visar siffrorna även att programmet fortsätter att vara attraktivt jämfört med andra gymnasieprogram.

- Nu är det viktigt att vi gör vad vi kan för att eleverna fullföljer utbildningen så att vi sedan kan välkomna dem ut till våra medlemsföretag, avslutar Kristine Wiklund.

Statistiken i sin helhet finns tillgänglig på Naturbruksskolornas Förenings webbplats. Gröna arbetsgivare är med och finansierar framtagningen av statistiken.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning