NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & JOBBA GRÖNT

Studie- och yrkesvägledare positiva till insatser för de gröna näringarna

I Gröna arbetsgivares och LRF:s gemensamma projekt Jobba grönt är studie- och yrkesvägledarna en viktig målgrupp för att locka unga till de gröna näringarna. En ny undersökning visar att nästan alla studie- och yrkesvägledare känner till Jobba grönt och att en majoritet av dem gärna använder projektets material för att informera elever om jobb i de gröna näringarna.

30 oktober 2023
Anna Ross, projektledare för Jobba grönt, på studieresa med studie- och yrkesvägledare. Foto: Anna Ross

Ända sedan starten av Jobba grönt 2017 har landets studie- och yrkesvägledare (syv) varit en prioriterad målgrupp.

– Vi gör allt vi kan för att få studie- och yrkesvägledarna att förstå vilka möjligheter den här branschen faktiskt kan erbjuda. Vi ringer exempelvis upp dem och berättar om branschen, skickar nyhetsbrev och är med och anordnar studieresor ut på landet, berättar Anna Ross, projektledare för Jobba grönt och fortsätter:

– Vartannat år skickar vi också ut en undersökning för att säkerställa hur våra insatser landar. Och det är med stor glädje vi kan se att vi når fram. Hela 92 procent av syv:arna känner till Jobba grönt och över 70 procent skulle rekommendera Jobba grönts material och tjänster till sina kollegor. På två år har både kännedom, rekommendationer och betyg på webb och filmer gått upp med cirka 10–15 procent. Med detta i ryggen känns det jättekul att få börja planera nästa års verksamhet för att bli ännu bättre.

Fantastisk respons från ungdomar

Utöver satsningen på studie- och yrkesvägledare har Jobba grönt under året bland annat satsat på att bygga upp en Tiktok-kanal för den yngre målgruppen. Huvudsyftet är att få fler att söka till naturbruksgymnasium, och att få de som går på naturbruk idag att vilja fortsätta sin karriär främst inom jordbruk, skog och trädgård.

– Tiktok-kanalen går superbra och växer ständigt. Jag tror vi har hittat den rätta tonen, där vi blandar humor med vardagsrealism som man känner igen sig i. Responsen från ungdomarna är fantastisk, och ute på naturbruksskolorna finns det ett stort intresse av att få vara med på kanalen, säger Anna.

För att ytterligare växa och göra avtryck i sociala medier kommer Jobba grönt tillsammans med Naturbruksskolornas förening under nästa år att lansera en tävling med arbetsnamnet ”Framtidens gröna influencer”.

– Med den satsningen hoppas vi på att både kunna inspirera och lära unga i branschen att skapa roligt och bra innehåll till sociala medier, samt utbilda dem så att de känner sig trygga med att hantera miljön på sociala medier.

Jobba grönt

Projektet Jobba grönt har som mål att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna näringslivet, genom studier eller arbete.

jobbagront.se finns bland annat material som studie- och yrkesvägledare kan använda i klassrummet för att koppla ihop arbetsliv och skola och ge eleverna underlag för framtida studie- och yrkesval.

Bakom projektet står Gröna arbetsgivare och LRF.

Anna Ross
Projektledare för Jobba Grönt