NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Gröna arbetsgivare välkomnar förslag om framtidens yrkeshögskola

Den 22 juni överlämnades utredningen Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar till regeringen. Yrkeshögskolan fyller en viktig funktion för kompetensförsörjningen till de gröna näringarna, och för att utbildningsformen ska kunna utvecklas ser Gröna arbetsgivare positivt på utredningens förslag.

30 juni 2023
Foto: Juliana Fälldin och Fredrik Persson

Yrkeshögskolan är en väl fungerande utbildningsform med starka resultat som visar att nio av tio studenter har arbete ett år efter avslutad utbildning. Genom ett nära samarbete mellan utbildare och företag är utbildningsformen flexibel och lyhörd och konstruerad på ett sätt som fokuserar på den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Men trots framgångsrika resultat finns ständigt möjligheter till förbättring och utveckling.

– Vi har ett stort kompetensbehov inom de gröna näringarna och yrkeshögskolan är en av alla pusselbitar för att möta behovet. Det är en bra utbildningsmöjlighet för vuxna och de som av olika anledningar har läst ”fel” program eller inriktning på naturbruksprogrammet under sin gymnasietid. Vi ser det därför som angeläget att regeringen skyndsamt fortsätter arbetet med att förverkliga utredningens förslag, så att yrkeshögskolan ska kunna utvecklas vidare, säger Kristine Wiklund, expert inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.

Utredningen innehåller en rad konkreta förslag som bland annat lyfter vikten av att yrkeshögskolans verksamhet styrs utifrån näringslivets behov. Vidare konstaterar utredningen att det finns möjligheter för utbildningsformen att fortsätta växa i omfattning. För att underlätta för anordnare och synliggöra utbildningsplatser föreslås bland annat ett gemensamt antagningssystem och förbättrad studiedokumentation.

– Vi ser dessa förslag som väl avvägda och viktiga för att yrkeshögskolan ska kunna fortsätta utvecklas utan att tappa sin särart. Flexibiliteten som utbildningsformen erbjuder är en styrka och ett sätt att matcha arbetsmarknadens kompetensbehov, säger Kristine Wiklund.

Hur arbetar Gröna arbetsgivare för att säkerställa att yrkesutbildningarna håller den standard som företagen efterfrågar?

– Gröna arbetsgivare är bland annat representerade i branschrådet på Myndigheten för yrkeshögskolan. Det handlar framför allt om att informera myndigheten om de gröna näringarnas kompetensbehov för att säkerställa att yrkesutbildningarna motsvarar de faktiska behoven, berättar Kristine Wiklund.

Läs hela utredningen här

 

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning