NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Fortsatt höga ansökningssiffror för naturbruksprogrammet

Nya siffror visar att antalet sökande till naturbruksprogrammet fortsätter att vara högt. Totalt har nästan 4 500 personer sökt naturbruksprogrammet i första hand till hösten, vilket är ungefär lika många som 2022.

27 juni 2023
Foto: Mikael Nyander

– Våra utbildningar fortsätter att vara attraktiva, vilket tyder på att allt arbete som görs i branschen och ute på skolorna ger resultat. Det är roligt, säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

Både det totala antalet förstahandssökande och andelen sökande av årskullen har ökat varje år sedan 2016. Antalet förstahandsansökningar för inriktningarna lantbruk, skogsbruk och djurvård ligger i nivå med förra årets rekordsiffror.

Trädgårdsinriktningen har inte samma ökning även om vi även där ser en svagt uppåtgående trend. Inom trädgård är det istället många som utbildar senare i livet.

– Att attrahera unga till de gröna näringarna har varit ett viktigt fokusområde under flera år. Kampanjen Jobba grönt har betytt mycket när det gäller att synliggöra både vilka utbildningar som finns och vilka arbeten inom de gröna näringarna de leder till, säger Kristine Wiklund.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning