NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & JOBBA GRÖNT

TikTok och gröna influencers lyfter Jobba grönt

Projektet och sajten Jobba grönt har som mål att få fler unga och karriärbytare att bli verksamma i det gröna näringslivet, genom studier eller arbete. Nya ambassadörer, nysatsning på sociala medier och den sedvanliga rundringningen till landets studie- och yrkesvägledare är några av de aktiviteter Jobba grönt satsat på under våren. Bakom projektet står Gröna arbetsgivare och LRF.

21 juni 2023
Skärmdumpar från Jobba grönts TikTok
Foto: Skärmdumpar från Jobba grönts TikTok

Projektet har också beviljats medel från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) för ett innovativt kommunikationsprojekt som går under namnet ”Framtidens gröna influencers”, som ska genomföras under nästa år.

– Vi är så glada att få testa nya grepp. Tillsammans med Naturbruksskolornas förening kommer vi att bjuda in elever på naturbruksskolor i hela landet till ”Framtidens gröna influencers” som både är en tävling och en utbildning i hur man hanterar sociala medier, skapar roligt och bra innehåll och vågar vara en influencer för det gröna näringslivet, berättar Anna Ross, som sedan årsskiftet är ny projektledare för Jobba grönt.

– Vi behöver vara fler som visar upp bilden av allt det som det gröna näringslivet är och kan erbjuda i form av jobb och livsstil. Främsta orsaken till att unga inte väljer det gröna näringslivet är att de inte vet att det finns som ett alternativ. Därför är jag supertaggad på att se vad som händer om vi kan skapa en hel armé av unga gröna influencers.

Sociala medier viktigt

För att nå målet att fler unga ska utbilda sig, starta företag och jobba inom det gröna näringslivet är sociala medier en oerhört viktig kanal. Projektets egen satsning på TikTok och Instagram under våren har börjat ge riktigt bra resultat. Både följarantalet, visningarna och interaktionerna ökar för varje vecka.

Målsättningen är både att skapa stolthet inom branschen och att attrahera unga människor som inte alls känner till det gröna näringslivet.

– Vi ser att våra filmer lockar motorintresserade unga killar, men även unga djurintresserade tjejer har hittat oss. Målsättningen är både att skapa stolthet inom branschen och att attrahera unga människor som inte alls känner till det gröna näringslivet, säger Anna.

Kontakten med studie- och yrkesvägledare är en annan nyckelaktivitet. Under våren har ungefär 1 000 SYV:are på gymnasiet, yrkesvux och folkhögskolor kontaktas via telefon. Responsen har varit mycket god, de är nyfikna på det gröna näringslivet och vill veta mer. Många av dem använder redan idag jobbagront.se som ett redskap i undervisningen. Till hösten fortsätter rundringningen till alla SYV på högstadiet som också kommer att erbjudas föreläsningar med ambassadörer.

– Vi kommer att utbilda unga ambassadörer så att de med självförtroende kan prata med klasser på ett sätt som både uppskattas av eleverna och ger ett positivt intryck av det gröna näringslivet. Vi tar gärna emot tips på lämpliga personer!

Hur går det då?

Jo, intresset för det gröna näringslivet verkar växa. Allt tyder på att den positiva trenden med ökat antal sökande till naturbruksskolorna håller i sig. Projektets framgångar på olika plan har också rönt uppmärksamhet utanför landets gränser. Organisationer i både Finland och Danmark har fått en dragning om arbetet med Jobba grönt.

– Vi är så klart stolta och glada när andra tittar på vad vi gör och inspireras av det, avslutar Anna nöjt.

Anna Ross
Projektledare för Jobba Grönt